Има ли готовност за започване здравната реформа

Вече повече от два месеца темата за здравеопазването в България се радва на широк интерес и ожесточени дебати. Основният въпрос е ще започне ли най-после някаква реформа или ще се правят само козметични подобрения на съществуващата практика. Каква да е реформата и до колко е нужна цялостна промяна? Кога пациент, лекар и държава ще могат да твърдят, че здравеопазването в България е на добро ниво? Отговорът на тези въпроси може да се намери като се разгледат проблемите на сегашната система: липса на избор от страна на пациентите, монопол на една доста несъвършена и държавна структура, затруднен и несигурен достъп до здравноосигурителната система, ниско заплащане и незадоволително качество на медицинските услуги, ненужни държавни разходи.

Въпреки, че все още традиционната нагласа на българското население е, че здравеопазването е „безплатно" и се осигурява от държавата, нарастващата неудовлетвореност и увеличаването на здравните потребности на гражданите поставят нуждата от реформиране на сектора на дневен ред. И така в последно време се появи и лека политическа нагласа за промяна – имаше проектопредложения, разговори, срещи, спорове, становища, изисквания. Излязоха и няколко решения и се подписаха няколко документа, но реално нищо ново не се случи. Резултатът от всичко това може би ще се прояви единствено от отпадането на няколко болници и доста хора от системата на здравеопазването.  

Стана ясно и че всички проблеми на сегашната система са резултат от монопола на държавата в сектора. Именно този монопол не позволява нито едно друго добро решение да има своя шанс. Гласената от сегашното правителство реформа предвижда включването на частния сектор при осигуряването на здравеопазване, но то не е съпроводено с разсейването на монопола на НЗОК, а само с надграждане над осигурения от държавата пакет здравни услуги. Проблемът тук е, че обхватът на държавният пакет е неясен, а качеството му – незадоволително. Това поставя въпросът за заместващо включване на частния сектор, т.е. навлизането на практиката на доброволното здравно осигуряване (ЗО) да става за сметка на държавното. Международният опит и здравата логика показват, че това е реформата, от която се нуждае системата на здравеопазване.

Ето и основните характеристики на двата модела: 

 

Задължително ЗО

Доброволно ЗО

Размер на вноската

Регламентиран за всяка група

Зависи от избора на клиента

Управление и разходване на средствата

От НЗОК като монополист

Изцяло от частни търговски дружества

Обем на медицинските услуги

Регламентиран в НРД

Уреден в договорите между дружествата и осигурените

Достъп до здравноосигурителната система (специалисти)

Затруднен и несигурен – само с направления, които са лимитирани

Директен достъп без нужда от направления

Но има ли готовност за навлизане на частния сектор в здравеопазването?

Вчера (14 януари 2010 г.) Комисията за защита на конкуренцията публикува секторен анализ за пазара на доброволно здравно осигуряване*. Изследването разглежда внимателно пазара, тенденциите, връзките и ефектите на доброволното здравно осигуряване. Прегледът ясно показва, че към момента има достатъчен брой дружества за доброволно здравно осигуряване и те са готови да предоставят в пълен размер услугата на здравеопазването и да бъдат равностоен конкурент на здравната каса.

Финансово състояние и развитие на дружествата:

 

2007

2008

30.06.2009

Брой на дружествата

15

20

21

Брутен премиен приход (хил. лв.)

25 314

30 302

23 150

Брой на здравноосигурените лица

263 754

356 863

375 326

Здравноосигурителна плътност*

3,31%

3,98%

 –

Изплатени претенции (хил. лв.)

15 323

21 105

10 346

Здравноосигурителни резерви (хил. лв.)

10 377

13 067

15 267

Сума на активите за покритие на резервите (хил. лв.)

11 953

15 095

 –

Коефициент на проникване**

0,04%

0,05%

0,08%

Обща сума на активите (хил. лв.)

45 243

59 692

65 481

Собствен капитал (хил. лв.)

27 969

38 097

41 426

Финансов резултат (хил. лв.)

-2 497

-7 776

1 962

Концентрация на пазара (CR)***

72,13%

64,50%

59,71%

Източник: КЗК

Бележки: * Премиен приход на човек от населението;

 ** Дял на активите по доброволно здравно осигуряване от БВП

*** Позиции на най-големите участници на пазара (четири от дружествата) – данните показват, че за периода националният пазар на доброволно ЗО от слабо конкурентен с високо ниво на концентрация се изменя на сравнително конкурентен със средно ниво на концентрация.

Към момента повечето от дружествата са в „режим на изчакване" на нормативни промени за демонополизация на НЗОК и могат да поемат клиенти, които имат възможност да плащат (ако им се позволи да избират между тях и държавната здравна каса).

Няма нужда това болезнено изчакване да продължава докато сегашната система фалира. Реформата е повече от належаща, а данните показват, че по основните показатели пазарът отбелязва стабилен растеж и е достатъчно подготвен да осигури:

  • – по-качествени услуги
  • – повече избор за потребителите
  • – по-ниски цени на медицинските услуги
  • – по-добро заплащане на медицинските специалисти
  • – по-малко разходи за бюджета.

 

* Анализът е публикуван на интернет страницата на КЗК – http://www.cpc.bg/

 


Свързани публикации.