Икономическата свобода насърчава развитието, а чуждестранната помощпроваля развиващите се страни

Мястото на България

В тазгодишното издание на Индекса България има общ резултат от 6.3 от максималниятвъзможен 10 и се нарежда на 68 място от общо 130 страни. В предходното издание,България имаше същия резултат, но се намираше на 70-о място. Причината даполучи същия резултат е, че по два от петте подпоказателя България има лековлошаване, а останалите три съвсем леко се подобряват. Като цяло това означава,че не са извършени радикални реформи, които значително да подобрят резултатана България през 2004 г.
Резултатите за България по основните показатели, съставящи общия индексза икономическа свобода са:

1) Размер на правителството: резултатът е 4.5, като за миналата година ебил 4.4, т.е. има съвсем леко подобряване по този показател;

2)Законодателна структура и защита на правата на собственост: резултатътза 2004 г. е 4.6 в сравнение с 4.7, което е по-лоша оценка.

3) Достъп до сигурни пари: за 2004 г. има влошаване на оценка до 8.7 от8.8 през 2003 г.

4) Свобода на международната търговия: наблюдава се леко подобряване нарезултата, който достига стойност 7.4 през 2004 г. от 7.3 през предишнатагодина

5) Регулиране на труда, кредита и бизнеса: има подобряване на този показателот 6.0 през 2003 г. до 6.2 през 2004 година

В Индекса България дели едно място с Гана, Белиз, Кения, Филипините и Тунис.

Световна класация

Според тазгодишния индекс Хонконг запазва най-високата оценка за икономическасвобода – 8.7 от 10 възможни, плътно следван от Сингапур с 8.5. Нова Зеландия,Швейцария и САЩ са на трето място с 8.2.

Великобритания и Ирландия са поставени на 6-о място. Канада получава оценка8.0 и заема 8-о място. Исландия и Люксембург са на 9-то място.
Подреждането на останалите големи икономики по места е: Германия – 17-о;Япония – 19-о; Франция – 24-то; Италия – 45-о; Индия – 53-то; Китай – 95-о;Бразилия – 88-о и Русия – 102-ро.

Нациите, които постигнаха значителни успехи в областта на икономическатасвобода след 1985 г., са Унгария, Исландия, Полша и Израел. Нациите, коитоотбелязаха значителни загуби на икономическа свобода след 1985 г., са Мианмар,Венецуела и Зимбабве.

По-голямата част от страните, които заемат последните места, са африкански,латиноамерикански или бивши комунистически държави. Заеманото от Ботсуана35-о място е най-доброто постижение сред континенталните държави от СубсахарскаАфрика. Чили, със своето 20-о място, е с най-доброто постижение в ЛатинскаАмерика.

На дъното на таблицата са Централно-африканската република, Руанда, Бурунди,Алжир, Гвинея-Бисау, Венецуела, Демократична република Конго, Мианмар иЗимбабве. Вероятно в някои страни, за които няма данни, като например СевернаКорея и Куба, степента на икономическа свобода е дори по-ниска.

Възход на икономическата свобода

Докладът разкрива, че през последната четвърт на века равнището на икономическасвобода в света се е повишило, което представлява добра новина за народите,особено за най-бедните от групата на бедните.

Основните резултати, постигнати от нациите, заели челните места в първатачетвърт (25%) на класацията за икономическа свобода са:

· Имат среден БВП на глава от населението в размер на 24 402 щатски доларав сравнение с 2 998 щатски долара за държавите от последната четвърт накласацията.

· Имат среден икономически ръст на глава от населението от 2,1 % в сравнениес 0,2 процента за последната четвърт на класацията.

· Средният доход на най-бедните 10% от населението в страните начело накласацията възлиза на 6,519 щатски долара в сравнение с 826 щатски долараза тези от последната четвърт на класацията.

· Безработицата е 5.9 % в сравнение с 12.7 % в държавите, заемащи последнатаедна четвърт от местата в класацията.

· Средната продължителност на живота е 77.8 години в сравнение с 55.0 годинив държавите от последната четвърт на класацията.

· В страните, заели първите 25% от класацията, едва 0.3% от децата са включенив работната сила в сравнение с 19.3 процента в икономически най-несвободнитестрани.

· Нациите от челните позиции на класацията за икономическа свобода иматсредна оценка 1.8 за политическа свобода по седем-балната система, при което1 представлява най-високото равнище на свобода, а 7 – най-ниското равнище.Държавите, заемащи последните 25% в класацията, имат средна оценка 4.6.

Годишният доклад се публикува съвместно с Мрежата за икономическа свобода– група от независими изследователски и образователни институти в над 70страни.
Информация, данни, статии и анализи за икономическата свобода можете данамерите на Интернет страницата на Институт за пазарна икономика: www.ime.bg

 

 

 

 


Свързани публикации.