Икономическата свобода 2005 според Фрейзър

Канадският институт Фрейзър публикува тази седмица последния си доклад за икономическата свобода по света. Това е деветото по рода си изследване, включващо данни от 2003г. за 127 страни.

Първият доклад е публикуван през 1996 г., отразявайки обединените усилия за едно десетилетие на многобройна и разнородна група учени, сред които и няколко нобелови лауреата.

Индексът за икономическа свобода по света дава оценка на политическата и институционалната рамка в една държава. Основните принципи около, които се обединяват защитниците на икономическата свобода по света са:

  • Индивидуалният избор пред колективния;

  • Доброволната размяна, координирана от пазарите вместо разпределение чрез политическия процес;

  • Свобода за навлизане и конкуриране на пазарите;

  • Защита на личността и собствеността от чуждо посегателство

 

От първото си издание до днес индексът се счита за показателен по отношение на жизнения стандарт по света. Открити са положителни зависимости със:

  • БВП на глава от населението

  • Икономическия растеж на глава от населението

  • Заетостта

  • Продължителност на живота

  • Политическите права на гражданите

Икономически най-свободен се явява Хонконг, следван от Сингапур, Нова Зеландия, Швейцария и САЩ.

България заема място в средата на световната класация. Делим 70-о място с Никарагуа, Танзания, Тунис и Словения.

Въпреки преместването с няколко позиции нагоре България все още регистрира негативни развития. Те са в областта на гъвкавостта на пазара на труд и размера на правителството и по-точно държавните разходи и трансфери.

Къде България изостава с реформите?

Размер на правителството (4.4) – социалните осигуровки остават основен проблем пред стопанската свобода, който не е претърпял промяна в сравнение с миналите издания на индекса. Наред с тях, държавните трансфери и субсидии, както и правителственото потребление отбелязват влошаване за 2003 г.

Правна структура и защита правата на собственост (4.7) – безпристрастността на съдилищата и независимостта на съда са оценени най-ниско сред всички показатели, съставящи индекса за България.

Регулиране на пазара на труд (5.0) – наличието на минимална работна заплата, както и малката гъвкавост при наемане и уволнение на работниците са основни проблеми.

Положителните развития

Най-висока оценка получава развитието на кредитния пазар в страната (8.0), както и достъпа до сигурни пари (8.8). Това е следствие от ниската инфлация, която е относително постоянна през годините.

Друга положителна промяна е регистрирана в регулирането на бизнеса и по-точно в посока на улесняване на започването на бизнес, намаляване на изгубеното време заради бюрокрацията, както и редуциране на неофициалните плащания на държавни служители. Въпреки това много остава да се направи в тази посока.

Икономическата свобода по света: 2005 Годишен доклад, Институт Фрейзър, Канада

България

<td width=48 style='width:36.0pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext .5pt;bor


Свързани публикации.

Година

1990

1995

2000

2002

2003

Място в класацията

97

103

106

80

70

Размер направителството

2.5

4.0

4.0

4.6

4.4

Правителственопотребление

4.9

6.5

5.2

5.7

5.4

Субсидии и трансфери

2.7

6.6

5.8

5.5

5.3

Правителственипредприятия и инвестиции

0.0

0.0

2.0

2.0

2.0

Най-висока пределнаданъчна ставка

 

3.0

3.0

5.0

5.0

Правнаструктура и сигурност на правата на собственост

7.2

5.9

5.4

4.7

4.7

Независимост на съда

 

 

4.2

2.8

2.8

Безпристрастнисъдилища

 

5.3

4.5

2.7

2.7

Защита наинтелектуалната собственост

 

 

3.4

2.8

3.0

Военна намеса

 

7.5

8.3