FT: „Това е само началото. Само гледайте какво ще стане по-нататък!“

Word Format (Word Format)

„Financial Times“ (12 ноември) отбелязва, че България е една от малкото страни в света с над 100 % увеличение на стойността на индекса на фондовата борса за последните 18 месеца. Причината за този ръст е в правителството на НДСВ, което е „благосклонно настроено“ спрямо капиталовия пазар. Защото българският капиталов пазар бил един от най-добре регулираните капиталови пазари чрез промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Търговския закон, Закона за приватизацията и следприватизационния контрол и Закона за сделките с компенсаторни инструменти. В материала е цитиран Министърът на икономиката – Николай Василев, според който правата на миноритарните акционери сега са много по-защитени и броят на измамите на фондовата борса е намалял.

Какво става сега на Българска фондова борса – оплаквания от измами, извършени от дружества, котирани на БФБ – София АД (въпреки добрата регулация), „разклащане“ на схемата на борсовата приватизация срещу компенсаторни инструменти поради постепенното отпадане на дружества от списъка чрез осъществяване на увеличение на капитала.

Оплакванията са намалели, но е намалял и броят на публично котираните дружества през 2002 г. спрямо 2001 г. и 2000 г. Тенденцията е очевидна – ще се достигне до момент, в който може би няма да има измами не поради друга причина, а защото няма да има компании, чиито акции да се търгуват на фондовата борса.

Абсурден е фактът, че стойността на Sofix се повишава въпреки липсата на атрактивни ценни книжа на българския капиталов пазар извън тези в индекса и ниската ликвидност на пазара, което навява на мисълта, че или инвеститорите нищо не разбират от инвестиции, или индексът е детската залъгалка на правителството.

Заглавието на Financial Times е всъщност цитат от Николай Василев.

Виж също: Индексът на Българска фондова борса – действие на принципа „Не можем да лъжем всички през цялото време“, публикуван в брой 91 от 13 септември 2002 г. на Преглед на стопанската политика.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.