Европейските про-пазарни институти подкрепят свободата в Русия

В края на миналата седмица във Виена се състоя Третата среща на Европейската банка за човешки ресурси – обединение на мозъчни тръстове от Стария континент, които защитават свободата на индивида и ценностите на пазарната икономика. Началото на тази инициатива бе поставено в Боровец през октомври 2004 г.

В следващите издания ще разказваме подробно нашите читатели за хода на Виенската среща.

Днес ще се ограничим само със съобщението, че участниците приеха следната декларация.

 

“Загриженост за свободата в Русия

Ние, представителите на ориентираните към ценностите на свободата мозъчни тръстове от много страни, обединени от общи принципи и ценности, декларираме нашата твърда подкрепа за индивидуалните права на гражданите на Русия да се обединяват без притеснения от страна на властите и да упражняват своята свобода на словото – свобода, дадена на всички човешки същества като тяхно естествено право.

По-специално ние декларираме нашата солидарност с неправителствените организации от Русия, които се съпротивляват на бюрократичните притеснения и усилията на властите да подтискат независимите сили на гражданското общество в тази страна. Ние призоваваме правителството на Русия да преустанови опитите си да изолира хората на Русия от широката международна гражданска общност и да ги подчини на едно авторитарно управление.

Обединени от този призив, ние изпращаме колегиален поздрав на участниците в конференцията „Другата Русия”, която ще се състои на 11 и 12 юли в Москва.

Рядко се случва свободите да биват загубвани изцяло и изведнъж.

Дейвид Хюм”

Оригиналният текст на декларацията може да бъде намерен в Интернет на адрес: http://freespeechrussia.org/, където може да се види и списъкът на подписалите ( http://freespeechrussia.org/signatories.php ) . Желаещите могат да се присъединят към изказаното мнение, указанията как става това могат да бъдат намерени също там.

 

 

 

   


Свързани публикации.