Държавни предприятия и управителни съвети

Преглед на стопанската политика – Word Format* (Word Format)

От началото на септември кабинетът промени управителните съвети на „Булгартабак“, „Кинтекс“, Банковата консолидационна компания и „Банка ДСК“. Особеното в това обстоятелство, е че в него няма нищо особено. Правителството не измени на традицията в държавни предприятия и монополи управителите да се назначават без обявени критерии, без съревнователно начало, без конкурси за управителни екипи и програми, които биха използвали похвати, близки до управленските схеми на рисковите капиталисти.

Частично оправдание може да бъде намерено в обстоятелството, че засега няма агенция, която да наблюдава управлението на държавната собственост. Не по-малко валидно обаче е обяснението, че правителството явно предпочита да се придържа към навиците на своите предшественици от началото на реформите досега, да използва назначенията като ресурс за разплащане за стари услуги и за маневриране в обстановка на търсене на привилегии от кръгове на сподвижници и приятели.


Свързани публикации.