Докладът на вътрешния финансов контрол


Безспорно положителен е фактът, че докладът на Агенцията за вътрешен финансов контрол е достъпен чрез Интернет (http://www.advfk.minfin.bg/files/docs3_2004.pdf), който вчера бе приет за сведение от Министерския съвет. Интересно би било сравнението на доклада за 2004 г. с този за по-миналата година, но за това са необходими специални усилия и повече време.

Засега можем да си позволим само следните коментари.

  1. В общи линии нарушенията на финансовата дисциплина са, макар и не съществено, по малко от миналата година.

  2. И преди и сега най-значителни са нарушенията по линия на закона за обществените поръчки. Около 350 милиона през 2003 г. и около 329 милиона лева за 2004. Така или иначе става въпрос за около 1% от БВП.

  3. Както и през по-миналата, така и миналата година държавният вътрешно финансов контрол е предотвратил около 10 на сто от злоупотребите и е възстановил също около 10% от онова, което е разкрил.

  4. Макар и да не е юридически правилно да се сумира по този начин, общо откритите нарушения са за 571 милиона лева през 2004 г. Тази стойност се равнява на 1,5-2% от БВП. По наши предположения, приблизително толкова или по-малък е и обемът на “черната” икономика (организираната престъпност) в икономиката на страната. Това ще рече, че злоупотребите с пари на данъкоплатците са равен по обем проблем на обществото, на гражданите и фирмите и че в системата на публичните финанси са заложени извори на корупция, които не се запушват по някакъв смислен начин.

  5. Съставянето на пълна картина е много трудно. Това произтича от непълнотата на отчета. Например, за да знаете колко са значими нарушенията по линия на обществените поръчки, ще трябва да ги сравните с нещо, най-вече с обема на самите поръчки. Но информация за този обем няма. Друг казус е да се сравняват случаи на злоупотреба, но за това би трябвало да знаете не колко са планираните проверки и с колко е преизпълнен плана (за което има данни), а колко са всички поръчки и да ги сравните с онези, които са донесли нарушения за 329 милиона лева.

  6. Списъкът от коментари може да бъде продължен.

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.