„Добро“ правителство, „лош“ фонд

Преглед на стопанската политика – Word Format* (Word Format)

Липсата на откритост в преговорите на правителството на България с МВФ се оправдават със самите преговори. Ефектите от липсата на прозрачност в позицията на правителството са:

– вероятно голяма част от гражданите продължават да вярват, че МВФ ‘не дава на правителството да повиши доходите им’.

– в очите на предприемачите правителството изглежда неориентирано и непредвидимо.

– независимият анализ на икономическата политика е затруднен.

Първоначалната нагласа на правителството предполагаше намаление на данъците върху личния доход и премахване на данъка върху реинвестираната печалба на компаниите. Евентуалното споразумение с МВФ е вероятно да предвиди намаление на горната ставка на облагане на личния доход. Това ще има незначителен ефект върху приходите в държавния бюджет поради тясната основа от доход, която се облага с най-висок процент. В същото време това ще е стъпка към ‘изглаждане’ на скалата на подоходно облагане, което ще означава по-справедливо третиране на данъкоплатците и по-малко изкривени стимули в икономиката.

Премахването на данъка върху реинвестираната печалба едва ли ще бъде прието от експертите на МВФ поради липсата на рационалност в това предложение. Подобна преференция би допринесла за неефективност при създаването на капитал и планирането на това как той да добавя стойност в бъдеще. Няма логика в това компаниите да бъдат стимулирани да раздават акции вместо дивиденти. Причината за всяка инвестиция трябва да е очакваната подобрена ефективност на компанията и създаването на работни места с по-висока производителност, а не създадената в миналото печалба. Ефектите на подобно решение върху приходите в бюджета е трудно да бъдат оценени предварително, което е още една причина МВФ да не приеме това.

Не е оправдано правителството да затваря дебата по основните положения в евентуалното споразумение с МВФ с оправданието, че самите преговорите изискват това. Причините за МВФ са липсата на възможност за съответно увеличение на приходите в бюджета, който финансира тези плащания. Предполагаемото увеличаване на приходите от митнически сборове вероятно ще е незначително. Евентуалното съкращаване на държавен апарат би увеличило средната производителност на държавния служител, което ще предполага и съответно нарастване на заплащането за неговия труд. Но както е известно държавата по дефиниция трудно управлява ефективно какъвто и да е ресурс, включително човешкия, затова би било странно тези увеличения да са значителни.

Не е легитимно правителството да оставя закрит дебата по основните положения в евентуалното споразумение с МВФ с оправданието, че самите преговорите изискват това. Представянето на тези преговори като битка между ‘добър’ и ‘лош’ играч навярно ще помогне на правителството да запази доверие сред избирателите. Но ограничаването на независимия анализ на икономическата политика означава по-малко възможности за внасяне на разум в нея, както и повече несигурност за инвеститорите. В подобна ситуация подписването на споразумение би било още по-ценен сигнал, че МВФ ще продължава да внася икономическа рационалност в политиката и на новата администрация на България.


Свързани публикации.