Добри новини от телекомуникационния пазар

 

Наскоро се случи нещо позитивно, което би трябвало да зарадва българските потребители и най-вече да се отрази благоприятно върху тяхното потребление. В ситуация на постоянно покачващи се цени като например на петрола и продуктите от неговата преработка, при неблагоприятното развитие заради наводненията и допълнителните разходи за гражданите и фирмите, породени от тях, всяко съобщение за поевтиняване на дадена стока или услуга може да бъде приветствано.

Такава добра новина възникна на телекомуникационния пазар във вид на по-ниски цени за услугите, предоставяни от GSM- операторите. Последователно и трите оператора обявиха по-ниски цени. Първо Вивател представи стартовите си цени, които според представители на компанията са с около 22% по-ниски от тези на останалите два оператора. Това беше последвано от М-Тел и Глобул, които реагираха веднага и също понижиха цените на минута разговор за своите клиенти. Заедно с това трите оператора предлагат различен набор от програми за физически и юридически лица, които дават възможност за по-добро планиране на разходите и съответно за по-малки сметки за мобилна комуникация.

Каква е причината за това поевтиняване? Отговорът на този въпрос е конкуренцията на пазара. Именно конкуренцията притиска операторите да предлагат все по-изгодни оферти за своите клиенти, тъй като в противен случай рискът те да бъдат загубени нараства значително. Пазарът на GSM- услуги започва да се насища. Според данни от действащите в момента оператори М-Тел и Глобул те имат съответно 3.3 млн. и 2 млн. абонати и потребители на предплатени услуги, което означава, че средно около 68% от населението на страната използва мобилни телефони. Разбира се, при обявяването на тези данни е възможно да се преследват рекламни цели и те да не са напълно точни, но все пак това показва, че възможностите за разширяване на пазара не са големи. Следователно привличането на нови клиенти става все по-трудно, като източниците са или хора, които досега не са ползвали тези услуги и в голямата си част имат ниски доходи, или чрез отнемане на настоящите клиенти на останалите оператори. При тази ситуация на пазара се появява и нов играч – Вивател – и създава действителен конкурентен натиск, който вече дава резултат.

Ако си припомним развитието на цените на мобилните услуги в България, ще стане ясно, че на практика понижението се случва в най-голяма степен преди на пазара да влезе нов оператор. За съжаление това събитие се забави значително и по тази причина положителното развитие нямаше възможност да се случи по-рано. Продължителното отлагане беше поради липсата на трети GSM -лиценз поради държавната политика в тази област. Чрез лицензирането на операторите държавата представляваше основната пречка пред навлизането на нови играчи, което естествено беше използвано от съществуващите такива. На практика пазарът на мобилните услуги беше монополизиран и това беше за сметка на българските потребители. Цените на услугите отнесени към доходите на населението в България бяха едни от най-високите в Европа, покритието на мрежата се изграждаше бавно и качеството изобщо не отговаряше на заплащаната цена.

С даването на втория и особено на третия лиценз ситуацията съществено се променя. За да възвърне вложените инвестиции в изграждането на мрежата Вивател беше длъжна да предложи по-добри условия на бъдещите си абонати. Компанията трябва бързо да изгради добър имидж сред тях, тъй като останалите два оператора са на пазара достатъчно дълго време, имат вече своите лоялни клиенти и ще бъде трудно те да бъдат привлечени. Най-сигурният начин за това остава чрез по-ниските цени. Същевременно, както посочихме вече, цените в момента са сравнително високи така че има реална възможност за понижение без това да се отрази толкова съществено върху приходите, а следователно и върху печалбата на операторите. Индикатор за това са появилите се предложения за цени за 0 ст. на минута разговор, което е без прецедент на този пазар до момента.

Тази ситуация отново е пример, че ако бъде позволено на пазара да действа, това веднага увеличава ползите за потребителите. Независимо дали ще се изрази в по-ниски цени или в по-качествени и по-разнообразни услуги важното е, че начинът за постигането им е чрез даването на повече стопанска свобода за хората. Бариерите пред навлизането на даден пазар, независимо под каква форма са поставени, винаги облагодетелстват съществуващите доставчици за сметка на потребителите. По тази причина либерализацията на пазарите и дерегулирането им е посоката, която трябва да бъде следвана, не само в сферата на телекомуникациите, а също така в транспорта, енергетиката, водоснабдяването. По този начин изкривяванията, създавани от държавата, на тези пазари ще се намалят и ще се даде възможност за повишена конкуренция, прозрачно определяне на цените и по-голяма изгода за потребителите.

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.