Дискусия за финансовата криза с Калин Христов и Георги Ангелов

  

На 17 март 2009 г. в СУ „Св. Кл. Охридски“ се проведе първата среща на

КЛУБ на СТУДЕНТИТЕ към ИПИ

Инициативата на ИПИ се осъществява с финансовата подкрепа на Овергаз, като мисията ни е да осигурим форум и средство на студенти, интересуващи се от икономика и икономическа философия, да осигурим достъп до нови знания, различни гледни точки и идеи.

На първата среща присъстваха почти 100 студента от различни университети, които взеха дейно участие в дискусия за финансовата криза, умело водена от нашите гост-лектори – Калин Христов и Георги Ангелов.

 

Калин Христов говори за причините за възникването на финансовата криза, като се опита да получи знание и от самите студенти, от тяхното възприятие за случващото се по света и у нас. Липсата на достатъчно знание за света и пренебрегването на т.н. „скрити“ рискове, бяха част от посочените проблеми. 

 

Георги Ангелов от своя страна се фокусира върху България, насочвайки усилията си в разбиването на някои митове за страната ни, начело с „проблемите“, произлизащи от фиксирания курс на лева и „опасността“ от външно-търговския дефицит.

 

Повече информация за клуба и възможностите за членство са достъпни тук! (pdf)


Свързани публикации.