Дискусия „Ролята на предприемача в икономическата наука” (4 декември 2014)

На 4 декември 2014 г. ИПИ и Фондация за свободата „Фридрих Науман”, със съдействието на Икономическа библиотека (Пловдив), проведоха дискусия на тема „Ролята на предприемача в икономическата наука”.

Фигурата на предприемача е често пренебрегвана в моделите на т. нар. ортодоксален икономикс. Икономиката се свежда до наука на равновесието, а ролята на икономическите агенти е просто да оптимизират процесите. Георги Стоев преобърна това схващане, като представи един различен поглед към печалбите, които се формират в несигурна среда и в условията на разпръснато знание.

Разбирането за ролята на предприемача в икономиката на практика почива върху дискусия за морала на печалбата. Петър Ганев представи различни гледни точки към предприемача и „разпределението“ на печалбите в обществото. Рамките на дискусията бяха поставени от класическите текстове на Хайек, Мизес, Найт, Шумпетер и Кирцнер, включени в наскоро публикуваните на български език „Есета за предприемача„.


Свързани публикации.