Данъчната реформа работи (анализ на изпълнението на бюджета)

Министерството на финансите публикува данни за изпълнението на държавния бюджет за първите два месеца на 2006 година. Данните са твърде интересни, поради което заслужават подробен анализ.През първите два месеца на 2006 година приходите в консолидирания държавен бюджет надминават 2.7 милиарда лева – ръст от 6.6% спрямо същия период на предходната година. Разходите на бюджета нарастват с почти същия темп – 6.5% и достигат сумата от 2.56 милиарда лева. Бюджетният излишък също е по-висок спрямо миналата година – до края на февруари той е 146.5 милиона лева, с 9% над нивото от 2005. Таблица 1: Държавен бюджет – изпълнение към февруари

хил. лв. 2005 2006 Промяна
Приходи 2,536,060 2,704,680 6.6%
Разходи 2,401,677 2,558,217 6.5%
Излишък 134,383 146,463 9.0%

Източник: Министерство на финансите

 Ако погледнем разходите на бюджета, ще забележим, че едни разходи растат много – заплати и осигуровки, а други намаляват значително – субсидии, издръжка. Тъй като служителите в бюджетния сектор не са получили 60% ръст на работните заплати, можем да си обясним огромния ръст на разходите за заплати и осигуровки /и спадът в други пера/ единствено с размествания в отчитането на разходите по отделните пера. По тази причина се постига липса на съпоставимост на данните и е трудно да се анализират в детайли разходите.

По отношение на общите разходи е видно, че ръстът им е по-висок от предходната година, което не е добър показател. За да има устойчивост на публичните финанси, би било добре разходите на държавния бюджет да нарастват по-бавно.

 Таблица 2: Разходи в държавния бюджет – изпълнение към февруари

Хил.лв. 2005 2006 Промяна
Заплати 243,825 390,792 60.3%
Осигуровки 87,778 125,211 42.6%
Издръжка 557,387 453,447 -18.6%
Лихви 336,713 318,142 -5.5%
Социални разходи 947,714 1,076,113 13.5%
Субсидии 77,179 56,660 -26.6%
Капиталови разходи 151,081 137,852 -8.8%

Източник: Министерство на финансите

 

През първите два месеца на годината се наблюдава покачване на приходите от всички данъци, с изключение на акцизите. Това е иронично, доколкото акцизите са данъци, които бяха повишени значително от началото на 2006 година. Данъкът върху дивидентите продължава да расте с огромни темпове – над 50%. ДДС расте с почти 25%, а корпоративният и подоходният данък – с малко над 10%. Дори приходите от осигуровки растат, въпреки че от началото на 2006 година те бяха намалени с 6 процентни пункта.

 Таблица 3: Приходи от данъци – изпълнение до февруари

<td width="72" valign="bottom" style="border-right: windowtext 0.5pt solid; padding-right: 0.75pt; border-top: medium none; padding-left: 0.75pt;


Свързани публикации.

  2005 2006 Промяна
Осигуровки 648,552 651,890 0.5%
Корпоративен данък 89,992 100,498 11.7%
Данък дивидент 14,358 21,823 52.0%
Данък върху доходите 196,419 216,555 10.3%
ДДС 695,181 867,600