Бюджетната комисия одобри по-строг контрол на търговията с горива

Темата за борбата със злоупотребите с акцизни стоки бе във фокуса на вниманието на депутатите от комисията по бюджет и финанси на провелото се в четвъртък първо за 2011 г. заседание. В тази връзка мотиви за прецизиране на текстове в няколко данъчни закона бяха представени от заместник министъра на финансите Владислав Горанов. Мерките са насочени към засилване на усилията на държавните органи за противодействие на измамите при търговията с горива, които се идентифицират като най-сериозен обект на противозаконни дейности от групата акцизни стоки. Според мотивите, ефективен начин за пресичане на злоупотребите ще бъде затварянето на информационния кръг при цялостното движение на горивата от данъчните складове, резервоарите в търговските обекти и самите колонки в бензиностанциите. Задължават се собствениците на търговските обекти с горива да инсталират системи за текущо отчитане количествата горива в резервоарите и колонките. Предвижда се информацията да постъпва ежедневно в НАП. Като се добави към това, че до момента информацията за горивата в данъчните складове постъпва в агенция Митници, ще се изгради цялостната online система.

В последвалите дебати, депутати от всички парламентарни групи изразиха принципна подкрепа за борбата със злоупотребите, но въпреки това не липсваха и критични мнения на предложените промени. Съмненията бяха насочени основно към риск от нови манипулации на системата, точността на измерването в зависимост от физическите свойства на горивата (като променяща се плътност при различна температура), както и финансовия ефект за търговците.

Зам. финансовият министър увери, че след проучвания на пазара за измервателни системи за горива, се препоръчва такъв тип инсталация, което ще минимизира споменатите рискове. Той даде за пример бензиностанция с четири резервоара, чийто разходи ще бъдат около 10,000 евро за инсталиране на системата. Големите търговски вериги и сега разполагат с такива системи, поради което отпада нуждата за нови инвестиции. Сега информацията се използва единствено от самите компании и предстои да бъде свързана и с НАП. В действителност за по-малките търговски обекти такава инвестиция би била сериозна тежест, но това е премерен риск от гледна точка на целия вътрешен пазар.

В хода на дискусията депутати изразиха притеснения, че проблемите на пазара на горива се усилват и от големия обем на реекспорт. Беше посочено, че по-този въпрос вече има сформирана работна група. Зам.министърът също така опроверга и възможността акцизите да се плащат при крайно потребление вместо при производство, както е сега, поради наличието на изисквания на ЕС. На въпроса за ефектът върху приходите от предложените мерки, вносителят Менда Стоянова отговори че няма да има. Е тогава защо са тези мерки!?

Комисията отхвърли ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност внесен Мартин Димитров, чиято цел бе да отложи въвеждането на единна ставка върху туристическите услуги със седем месеца, в сила от 1 октомври.

В последна точка от дневния ред депутатите одобриха и решение за приемане на Стратегия за национална сигурност. Документът, внесен от МС, предвижда поставяне на фокуса на финансова, икономическа, социална и екологична сигурност. Решението мина без дебат и с пълно единодушие.

 

Този коментар е осъществен благодарение на щедрата подкрепа на Foundation Open Society Institute (OSI-ZUG). Съдържанието е отговорност на авторите и не ангажира позицията на OSI-ZUG.

Настоящият коментар е част от проект “Better Governance in Bulgaria”.


Свързани публикации.