БТК и конкуренцията на GSM пазара

Всякакви неща се изказаха за приватизацията на БТК, при това този пътнаблюдавахме както дежурните негативни изказвания от всякакви опозиционни“експерти” от всичките партии (включително опозиционно настроени хораот управляващото мнозинство), така и разумни мнения (на журналисти,икономисти и др.).

Много се коментираше цената, по която се продава БТК. Във връзка снея постоянно се разсъждаваше дали сделката е изгодна за България илине е изгодна.

Трябва обаче да сме наясно с едно нещо – парите от продажбата на БТКще постъпят във фискалния резерв на правителството, а не в джобоветена българските граждани. Парите от фискалния резерв, от своя страна,ще бъдат прахосани от правителството – то ще строи магистрали като определяизпълнителите на строежа без търг и конкурс, ще създаде безсмисленикомпании – държавна авиокомпания, рисков фонд, компания гора, компанияземя, ще даде субсидии на губещи предприятия като БДЖ, например илипък ще използва средствата за покупка на луксозни автомобили. С другидуми, парите от продажбата на БТК по никакъв начин няма да допринесатза благоденствието на страната. Следователно всичките приказки за неизгодносттана цената са далеч от реалността.

По отношение на цената има и няколко много по-важни факта:

1. цената е такава, каквато бъде постигната при процедурата на продажба,т.е. колкото се предложи за БТК толкова е цената за БТК.

2. ако сега бъде развалена процедурата за продажба на БТК имиджът,който България ще получи като място за инвестиции, ще бъде толкова негативен,че ще коства милиарди левове благосъстояние, което българските гражданиняма да получат, защото ще има по-малко чужди инвестиции. Освен товакупувачът на БТК може да осъди българското правителство да плати огромнообезщетение за развалянето на сделка, потвърдена неколкократно от Върховниясъд.

3. ако процедурата се прекрати БТК ще се продава след поне две години(през 2005 година има избори и до тогава няма да може да се приватизиранищо). За две години, както показва международният опит, БТК може дафалира.

След като не цената определя изгодността на сделката с БТК, кое я определя?Отговорът на този въпрос е толкова очевиден, че само политиците не могатда го забележат (но те са толкова далеч от реалността, че това не еучудващо). Сделката за БТК има две основни предимства, свързани с ползвателите(настоящи и бъдещи) на телефонни услуги:

1. БТК има нов собственик, който ще я преструктурира, ще подобри качествотона услугите, които се предлагат, ще предложи нови услуги и ще оптимизирацените. Например, ще се предложи по-качествен и евтин интернет.

2. БТК ще получи лиценз за трети GSM-оператор, което ще увеличи конкуренциятана този пазар и ще намали цените на мобилните телефонни услуги.

В дните около сделката за БТК стана налице известна опозиция от странана Комисията за регулиране на съобщенията по отношение на въпроса сиздаването на лиценз за трети GSM-оператор. Тя вероятно се корени вследните “причини”:

1. Лицензът се издава без конкурс. Този аргумент не е валиден,доколкото лицензът беше част от процедурата за БТК, следователно занего е имало конкуренция в рамките.

2. Лицензът се продава много евтино – за 54 милиона лева. Тозиаргумент се базира на допускането, че ако се издаде третият лиценз чрезтърг за него могат да се получат 200 милиона лева. Трябва да имаме предвид,обаче, че вторият лиценз струваше 135 милиона долара. Когато се предоставяшевтори лиценз абонатите на мобилни телефони бяха под един милион души,а сега те са над 3 милиона души, т.е. пазарът е доста по-наситен. Следователноедва ли е възможно постигането на много висока цена.
Освен това, неясно защо, от Комисията за регулиране на съобщенията въобщене се замислят за издаване на три или четири лиценза наведнъж. В такъвслучай цената на отделните лицензи няма да е много висока, но пък ценитена мобилните услуги ще бъдат ниски в резултат на засилената конкуренция.Защото всеки икономист е наясно, че цените на лицензите се определятот монополните печалби, които се правят от съответните оператори, аако има конкуренция и ниски цени няма да има монополни печалби.

3. Симпатия към настоящите GSM-оператори. Секторни комисии,подобни на Комисията за регулиране на съобщенията, обикновено страдатот подобни проблеми – те се опитват да защитят действащите вече на пазараоператори вместо да дават възможност за максимална конкуренция, коятое в интерес на клиентите. Това е още една причина да се издадат всичкилицензи наведнъж. Издаването само на трети лиценз на БТК означава съссигурност едно нещо – трите GSM-оператора ще имат такова влияние и лоби,че ще могат да забавят с десетилетия издаването на лиценз на четвъртиили пети оператор.

Преди изборите през 2001 година НДСВ се противопостави на издаванена лиценз на БТК и по тази причина вече 3 години клиентите на мобилниоператори плащат прекалено високи цени. По тази причина управляващитеса в дълг към своите избиратели. Те могат частично да бъдат реабилитиранисамо ако сега подходят отговорно и придвижат максимално либерализациятана мобилните телекомуникации. За това е нужно издаване на лиценз заGSM-оператор не само на БТК, но и на поне още две компании.

 


Свързани публикации.