Борбата с бюрократичните промени

 

Финансовата криза се превърна в препятствие за амбициозните планове на ЕС за борба с климатичните промени. От една страна на много хора не им се говори за климата точно сега, а от друга самата криза принуждава правителствата да бъдат много внимателни, особено по отношение на решения, които директно рефлектират върху стопанския живот в страните им. Италия и Полша вече заплашиха с вето пакета за борба с климатичните промени, твърдейки че техните икономики не могат да се справят с проблемите, които ще бъдат предизвикани от съкращаването на емисиите. Въпреки това, френският президент Никола Саркози и председателят на Европейската комисия Жозе Барозу са по-решени от всякога да се борят с глобалното затопляне.

На практика, конкретните „бюрократични" спорове около емисиите и степента на тяхното ограничаване се въртят около две кристално ясни позиции. Според едните всичко в света се затопля и общо взето нещата отиват "по дяволите". Тяхната позиция, разбира се, е, че трябва да се предприемат решителни мерки сега, на момента. Според другите пък, борбата със затоплянето е твърде скъпа (тоест ще се превърне в пречка пред развитието на сегашното поколение), а отгоре на всичко не води до почти никакви резултати (тоест ние хубаво ще си мислим за бъдещото поколение, но няма да му помогнем кой знае колко).

И двете позиции обаче са изградени изцяло върху фундаменталните основи на "религията" за глобалното затопляне. Все по-често въпросното движение (прокламиращо глобалното затопляне) бива определяно като религиозно такова, поради факта, че то се основава не на фактите, а на вярата на последователите си. Въпросната вяра води и до широко прокламирания „консенсус" около съществуването и причините за глобалното затопляне. Същият „консенсус", до който са достигнали „хилядите учени" от IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Самият факт, че група учени се съгласяват около едно общо мнение обаче не значи абсолютно нищо. Навремето е имало подобен „консенсус" и около мнението, че Теорията на относителността на Айнщайн е невярна. Когато Айнщайн е помолен да коментира този „консенсус", неговият отговор е следният: „Ако те наистина са прави, нека просто да изпратят един учен, който да го докаже". Истината е, че досега никой нищо не е доказал във връзка с глобалното затопляне.

Нека все пак видим какви са фундаментите на тази теория. Фундаментите, върху които са стъпили бюрократите, след което са заели различни позиции (но на базата на едни и същи предположение – въпросните фундаменти) и са започнали да спорят. Хубаво да кажем, че тези фундаменти са извлечени от т. нар. „консенсус" на учените от IPCC (самото съществуване на подобен „консенсус" дори сред IPCC е съвсем друга тема). Всичко се гради около следните твърдения:

 • Глобалното затопляне е факт
 • Глобалното затопляне е причинено от човека и неговата дейност
 • Ключовият елемент са парниковите емисии (CO2) – те причиняват затоплянето

Казано най-просто, човешката дейност е отговорна за парниковите емисии, които пък са причина за глобалното затопляне. Всеки елемент е основополагащ и е достатъчно само един да бъде погрешен, за да се срине цялата „религия" или иначе казано, ако затоплянето е факт, но не е причинено от емисиите на CO2, религията пада. Има много други сценарии при които „вярата" би се разклатила из основи, но нека сега се насочим именно към връзката CO2 ßà температура. Към момента разполагаме със следните данни и твърдения:

 • Дори и учените от IPCC не са се осмелявали да твърдят, че емисиите на CO2 влияят на температурните равнища – най-смелото им твърдение до момента е, че е „възможно" ("very likely")[1].
 • Все повече учени застават твърдо зад позицията, че корелацията е точно обратната – по-високите температури водят до повече CO2 в атмосферата.[2] [3] [4] Това на практика означава, че CO2 по никакъв начин не влияе на температурите.[5]

Последователите на глобалното затопляне упорито твърдят, че дебатът по темата е приключил. Може би имат право, имайки предвид, че те (включително Ал Гор) упорито отказват да влизат в открити дебати и избягват неудобните въпроси. Бюрократичната машина вече така или иначе е задействана, но отношението на хората, медиите и учените към темата започна рязко да се променя през последната година. Все повече медии (включително New York Times[6]) погнаха „вярата" на Ал Гор и отвориха страниците си или предаванията си за алтернативни мнения. Дебатът не само, че не приключил, но тепърва започва. Имайки предвид страха на последователите на Ал Гор да се изправят срещу фактите и алтернативно мислещите учени, както и факта, че на самите световни температури им омръзна да се повишават и има сериозни индикации, че ни очаква охлаждане, то изходът на този дебат може би е съвсем близо.

Интересно при подобно развитие на нещата как ще реагират бюрократите?! Те и сега са готови да похарчат милиарди долара, без да са сигурни какво ще постигнат. Има сериозна опасност всички мерки, които бъдат предприети сега (поради страха от глобалното затопляне), да останат в сила дори и при пълен крах на „религията" (бюрократичните и административните мерки имат това свойство тотално да се откъснат от реалностите и да следват плътно често нелогичния си ход).

Кои е бил прав и кои крив ще знаем след години (за разлика от IPCC, ние не виждаме в бъдещето). Въпреки това твърдо отстояваме следните 10 принципни позиции и твърдения:

 • Климатът се променя в момента, климатът се е променял в миналото, климатът ще се променя и за напред.
 • Имало е времена, когато е било значително по-топло, отколкото в момента
 • Имало е времена, когато е било значително по-студено, отколкото в момента
 • Атмосферните условия, в които живее нашето поколение, категорично не са екстремни
 • Когато има затопляне, то не е провокирано от емисиите на парникови газове, а от… Слънцето
 • Хората винаги са се съобразявали с климатичните промени; климатът не се съобразява с хората
 • Климатът влияе на нашия живот; нашите действия не оказват почти никакво влияние върху климата
 • Прищевките на климата (затопляне, застудяване, наводнения, урагани и т.н.) никога не са взимали по-малко жертви, отколкото в момента.
 • Никога не сме били по-богати, отколкото в момента
 • Никога не сме живели по-дълго, отколкото в момента

 


[1] "Climate Change 2007" – the IPCC Fourth Assessment Report (AR4); http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_spm.pdf

[2] Lowell Stott, professor of earth sciences, University of Southern California – "Southern Hemisphere and Deep-Sea Warming Led Deglacial Atmospheric CO2 Rise and Tropical Warming"; http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-09/uosc-cdd092507.php

[3] ARTHUR B. ROBINSON, NOAH E. ROBINSON, ANDWILLIE SOON – Environmen tal Effects of Increased Atmospheric Carbon Dioxide"; http://www.oism.org/pproject/GWReview_OISM150.pdf

[4] Climate myths: Ice cores show CO2 increases lag behind temperature rises, disproving the link to global warming; http://environment.newscientist.com/channel/earth/climate-change/dn11659

[5] Dr David Evans – Carbon Emissions Don't Cause Global Warming"; http://icecap.us/images/uploads/Evans-CO2DoesNotCauseGW.pdf

[6] Global Warming: New York Times versus Gore; http://www.youtube.com/watch?v=IFv6ckKE5So&feature=related


Свързани публикации.