БМА избира млади учени за участие в среща с Нобелови лауреати по икономика

Българската макроикономическа асоциация обявява конкурс за двама млади учени – икономисти, които ще участват в Петата среща с Нобелови лауреати по икономика в Линдау (Германия) от 19 до 23 август 2014 г. Разходите по участието им ще се покрият поравно от БМА и фондация Линдау.

Срокът за кандидатстване е 4 декември 2013 г.

Кандидатите трябва да докторанти или завършили докторска степен в рамките на 5 години, или млади и висококвалифицирани икономисти от централни банки и финансови институции. Те трябва да са на възраст до 30 години, да пребивават постоянно в България, да не са участвали в предишни срещи на Линдау и да владеят английски език.

Пълните условия на конкурса, изискванията към кандидатите и необходимите документи са публикувани тук (Pdf):

http://bma-bg.org/assets/var/docs/lindau/BMA-Lindau.pdf


Свързани публикации.