Бизнес климатът в икономиката се подобрява

Бизнес климатът в икономика отбеляза значително подобрение на месечна база през април, което даде нови надежди за започващо излизане на България от кризата. Според данните на Националния статистически институт, съвкупния бизнес климат бележи подобрение с 4,4 пункта през април спрямо март. Това, което дава допълнителен повод за оптимизъм е, че всички сектори, включени в изчислението на индикатора – промишленост, строителство, услуги и търговия на дребно – показват подобрение на своя бизнес климат. Това е особено добра новина за строителството, което след бума от последните 3-4 години, в момента се намира в дълбока криза.

Част от обяснението зад значителното покачване на оптимизма сред местните мениджъри се крие в чисто сезонни фактори – пролетните месеци традиционно се характеризират с повишение на бизнес климата. Това е така заради изявената сезонност в сектора на строителството и някои отрасли на промишлеността, които обслужват строителството и селското стопанство. Все пак подобрението този април е значително и повсеместно за цялата икономика и според нас отразява и несезонни фактори. Сред последните на първо място е възстановяването в Западна Европа, което се отразява и на българския износ към тези страни. Това се потвърждава и от данните за България, които показват стабилен положителен ръст на износа от ноември 2009 г. насам (последната статистика е за месец февруари).

Сред всички сектори, включени в анкетата, бизнес климатът в промишлеността бележи най-значително подобрение, от 5,6 пункта за един месец, заради по-добри оценки на мениджърите за следващите 6 месеца. Това, което също прави положително впечатление, е значителното увеличение на натовареността на мощностите в промишлеността. Средното натоварване на мощностите в промишлеността през април нараства с 4.4 пункта в сравнение с януари и достига 68.9%, което представлява най-високото използване на мощностите от началото на 2009 г. насам. Този индикатор потвърждава започналото раздвижване в промишлеността, което най-вероятно подклажда и оптимизма на мениджърите за следващите месеци. Все пак тези положителни данни за промишлеността тепърва предстоят да бъдат потвърдени от статистиката за производството и продажбите в сектора, които излизат с около 2 месеца закъснение. Според последните данни за февруари, промишленото производство и продажби все още бележат спад на годишна база.

Данните за бизнес климата в икономиката са още един индикатор, който потвърждава нашите прогнози за положителен ръст на икономиката от средата на 2010 г. Очевидно е, че както кризата беше привнесена в България отвън, така и възстановяването също ще дойде отвън, по линия на износа на стоки и услуги. Възстановяването на вътрешното търсене ще отнеме повече време и надали ще бъде факт преди края на 2010 г., ако не и по-късно. И докато правителството не би могло да повлияе върху външното търсене за българския износ, то значително би могло да попречи на възстановяването на вътрешното потребление като вдига данъци или предприема други мерки за изземване на средства от реалния сектор. Вместо това съкращаването на държавни разходи би следвало да бъде основен приоритет. От една страна, това ще гарантира поддържането на фискална дисциплина и нисък бюджетен дефицит – за излишък отдавна не смеем дори да мечтаем. Стабилният бюджет от своя страна трябва да остане основния коз на кандидатурата ни за членство в ERM 2 и еврозоната. От друга страна, ниските бюджетни разходи ще оставят повече разполагаеми средства в реалния сектор в момент, в който всеки лев е от значение за много компании.


Свързани публикации.