Безумни опити за спиране на конкуренцията в пощенския сектор

 

На 09 октомври 2008 двама депутата от Коалиция за България внасят проект за промени в Закона за пощите[1], които целят отлагането на пълната либерализация на пощенския сектор чак до 2010, вместо предвидената от 01 януари 2009г. Към момента внесените промени са на етап „обсъждане" в парламента. Безумието на вносителите е в пълна степен. Няколко седмици преди да можем да се похвалим, че сме свършили някаква смислена работа преди голяма част от  новите страни-членки и за която са работили както институциите, формиращи политиките в този сектор, така и цялото правителство, и точно в този момент на двама народни представители им хрумва (от нищото) идеята да внесат подобен род „странни" предложения. 

Няма да навлизам в конкретиката на чисто принципната и в това число и технологичната (от законодателна гледна точка) неиздържаност на предложението за отлагане на пълната либерализация на пощенския сектор. Важното е да се припомни, че един отворен конкурентен пазар ще предостави на потребителите:

  • Възможност за избор
  • По-добро качества (много важен въпрос е измерването на качеството, което на практика в България, в условията на монопол, не се прави адекватно)
  • По-висока надеждност
  • По-добра цена и др.

А от гледна точка на компаниите-оператори на пощенски услуги много повече възможности за реализация (дори и за Български Пощи ЕАД, които страхотно много се страхуват от конкуренцията – може би по обясними причини) посредством:

  • Навлизане на нови технологии и иновации
  • Оптимизация на процеси
  • Възможност за реална конкуренция
  • Интегриране на добри практики и др.

Естествено не трябва да забравяме положителните ефекти и за фиска, свързани с данъчни и неданъчни постъпления.

Накрая бих искал да Ви предложа едно изследване на ИПИ за ефектите от либерализацията на пощенския сектор.

 


[1] Информацията е взета от официалната страница на парламента на Република България

 


Свързани публикации.