Бюджетният излишък отбелязва нови рекорди

Тези дни Министерството на финансите обяви данните за изпълнението на държавния бюджет през 2005 година. Напълно се реализира нашето очакване за около два милиарда лева преизпълнение на приходите в консолидирания бюджет. За трета поредна година твърденията, че няма възможност за намаление на данъците се опровергават от статистиката. Отново се оказа, че е по-лесно да се похарчат милиарди левове, отколкото тези пари да се върнат на данъкоплатците под формата на по-ниски данъци.

Приходи

През 2005 година общите приходи в консолидирания държавен бюджет достигнаха нивото от 17.98 милиарда лева /виж таблица 1 по-долу/. Увеличението спрямо предходната година е 2.12 милиарда лева – най-големият растеж на приходите, който някога е отбелязван от държавния бюджет /като изключим хиперинфлационния период, но тогава причините бяха други/.

Графика 1: Приходи в консолидирания държавен бюджет

Източник: Министерство на финансите

Процентният прираст на приходите е най-висок от 2000 година насам /виж таблица 2 по-долу/. През последните 3 години нарастването на приходите в консолидирания бюджет е стабилно над 12% годишно като се увеличава и през 2005 година достига 13.4%.

Графика 2: Ръст на приходите в проценти

Източник: Министерство на финансите

 

Преизпълнение на приходите

Преизпълнението на приходите е разликата между реализираните приходи в бюджета и планираните в началото на годината приходи. През 2005 година преизпълнението на приходите в бюджета достига 1.91 милиарда лева – най-голямото преизпълнение, което някога се е случвало.

Графика 3 : Преизпълнение на приходите в бюджета

Източник: Министерство на финансите

Данъчна реформа?

Въпреки че пета поредна година бюджетът реализира излишък, който достига невероятни размери, не се забелязва желание у правителствата да провеждат данъчна реформа и да намаляват общата данъчна тежест. Вместо това, обикновено в края на годината, се похарчва голяма част от реализираното преизпълнение на приходите. В края на 2005 година правителството похарчи стотици милиони лева повече, отколкото бяха гласувани от парламента.

Какво можеше да се направи с реализираното преизпълнение на приходите от 1.9 милиарда лева, ако те бяха насочени към намаление на данъците?

  • Данъкът върху печалбата и данъкът върху доходите можеха да се премахнат едновременно

  • Осигуровките можеха да се намалят наполовина, от 42% през 2005 година до под 20% през 2006 година ; ако включим и вторичните ефекти върху приходите, осигуровките можеха да се намалят и до 10%

  • ДДС можеше да се намали наполовина, от сегашните 20% до под 10%

Първите две опции – премахване на облагането на доходите /и печалбите/ и намаление на осигуровките биха имали огромен положителен ефект върху доходите на гражданите и фирмите и върху темповете на икономически растеж. След реализирането им България би била в много благоприятна позиция да последва примера на Ирландия и за кратко време да стане богата страна. За съжаление, българските правителства предпочитат да похарчат повече пари, вместо да ги върнат на данъкоплатците. Така те имплицитно показват, че предпочитат България да последва неуспешния опит на Гърция и Португалия, които не са забогатяли много през последните десетилетия.

 


Свързани публикации.