Аспекти на медопроизводството в България

Обратно към коментарите от броя * (Word Format)

Проектозакон за пчеларството е предложен за обсъждане в Парламента още на 3 август 2000 г. Тъй като този закон не е в настоящите приоритети на правителството, той едва ли ще бъде приет скоро. Въпреки това бихме желали да отбележим някои ключови аспекти на медопроизводството в България.

1) Официалните данни: Двата основни източника на данни, НСИ и Българският Пчеларски Съюз (БПС), имат значителни разминавания в публикуваните сведения относно сектора. Например, НСИ отчита 5,3 хил. т. експорт на мед за 2000 г., докато БПС декларира 6,7 хил. т. МЗГ използва и двата източника при съставяне на годишните отчети, уточнявайки, че разликите се дължат на по-пълната информация на БПС за регистрираните пчелари. Въпреки това, въпросът за достоверността и надеждността на данните остава отворен.

2) Износ на мед: През 2000 г. България е изнесла 4,2 хил. т. мед и пчелни продукти за Европейския съюз. Средната експортна цена за годината е 1,3 щ. д./кг. За сравнение: най-големият световен износител на мед, Аржентина, има 65 хил. т. износ на средна цена от 1,1 щ. д./кг.

3) Вътрешен пазар: Над 50 % от производството се предлага на вътрешния пазар, като изкупната цена на кг е средно 1,00 – 1,10 лв., докато крайната пазарна цена е три пъти по-висока.

4) Перспективи: Приблизително 15 – 20 млн. лева се очаква да бъдат инвестирани във сектора за периода до 2002 г. Главните инвеститори са ЕС, ДФ „Земеделие“, МЗГ. Тези средства най-вероятно ще се използват за някои неотложни нужди:

  • Изграждане на складова база и лаборатории за съхранение, преработка и изследване на добивания мед;
  • Механизиране и технологизиране на събирането и преработката на мед;
  • Създаване на национална система за качество и контрол на продукцията.

Задълбочени проучвания на този сектор са необходми за по-голяма яснота относно други аспекти на медопроизводството, касаещи новия закон.


Свързани публикации.