600 броя, 3042 статии

Този брой на седмичния бюлетин е юбилеен за ИПИ. 600 поредни седмици екипът на ИПИ публикува своите коментари на икономическата политика.

Седмичният бюлетин стартира през декември 2000 г. Основните теми в първия брой не се различават значително от това, което ни вълнува и днес – промени в бизнес средата, оценка на данъчното законодателство, коментар на проекти на нормативни актове, внесени в Парламента, превод на избрани материали и т.н.

Начинът на работа на ИПИ неминуемо се върти около списването на бюлетина. Независимо от натовареността на икономистите, всяка сряда се обсъждат важните теми, а в петък се пишат коментарите. Всъщност, необходимостта да се наблюдава публичната политика, да се пише кратко и по същество, като задължително се прави оценка на ефектите и се предлагат конкретни препоръки, е това, което позволява на икономистите да участват активно в публичния дебат.

Бюлетинът е школата за всеки новопостъпил в Института и средството на ИПИ за разпространение на идеите. Примери за това, че бюлетинът се чете от управляващи и опозиция, от политическите партии и всички заинтересовани има много. Повечето статии се препечатват от българските медии или се използват от журналистите при подготовката на техните въпроси и материали.

Интересни факти за бюлетина:

  • Пускан e от различни части на света
  • Списван е от един автор за цял брой
  • Изготвян е в рамките на два часа
  • Пускан е по официални празници
  • Имал е повече от 60 автори.

 

Издаването на бюлетина се финансира със собствени спестявания на ИПИ.

Ако искате да финансирате бюлетина, то погледнете тук.


Свързани публикации.