20 съвета как да се държим с медиите – урок за неправителствените организации

На провелата се Първа европейска ресурсна банка в Боровец, 29-30 октомври2004 г. (www.rbeurope.org)се състоя дискусия как неправителствените организации трябва да общуватс медиите. Ето и някои от основните препоръки на участниците в нея:

1. Обяснявайте добре своята позиция.
Ако медиите не разбират какво искате да кажете много е вероятно да останетенеразбрани и от публиката.

2. Избирайте медии, които отговарят на вашата сфера на действие ис публика, която е вашата целева група.

3. Избягвайте медии, които се обвързани с определена политическасила
Публиката ще ви свързва с определена партия и много трудно ще можете дасе разграничите от нея в бъдеще.

4. Участвайте в предавания по телевизията след като вече сте публикувалиматериали в печатни издания
Телевизионните интервюта обикновено траят 5-6 мин. и журналистът ще се опитада извлече една фраза, която да е посланието на изявата ви, а това можеда е опасно.

5. Работете с медии, които ви възприемат на сериозно
Ако се опитвате да работите с медии, които явно не възприемат идеите ви,те винаги ще са подозрителни и ще търсят повод да ви компрометират.

6. Коментирайте важни за организацията ви събития веднага.
Огласяване на становище на организацията ви по определен проблем трябвада става веднага – никой няма да обърне внимание на вашето мнение след месец.

7. Следете внимателно предстоящи събития
Трябва да сте подготвени да коментирате определени теми на момента ако випотърси журналист.

8. Винаги започвайте даден материал с най-важното послание
По този начин няма да се налага редакция от страна на журналиста и ще сеограничи шансът това да обърка целия смисъл на материала.

9. Ако темата, по която пишете, е прекалено специфична сложете подзаглавиена материала си
Не винаги основното заглавие може едновременно да определи темата на материалаи да дефинира тезата на автора. Затова в определени случаи може да се сложиподзаглавие на статията, за да е по-разбираема за публиката.

10. Бъдете на разположение за интервюта и коментари
Дори вашите изказвания да не се публикуват всеки път е добре да коментиратедадени събития при молба на журналистите. Често те разполагат с необходиматаинформация за материал, но имат нужда от източник за по-голяма достоверност.

11. Разберете какво е от интерес за медиите и се опитайте да го намеритевъв вашата работа

12. Винаги предоставяйте някакви данни, но без да прекалявате
Наличието на данни и цифри в материалите гарантира достоверност, но не трябвада се прекалява.

13. Осигурете “лесно достъпна” информация на публиката
Създаването и постоянното обновяване на Интернет страница е сред основнитепохвати за връзка с целевата група. Редовното предоставяне на информацияза дейността ви чрез електронна поща (без да прекалявате) е отличен начинда информирате публиката си.

14. Използвайте разбираем и правилен език

15. Винаги предоставяйте източниците си и малко информация за организациятави
В съобщения за медиите е добре да се включва малък абзац с информация заорганизацията (година на създаване, основни сфери на дейност и експертиза,членове на управителното тяло и екип, публикации). Информацията не трябвада е повече от половин страница.

16. Избягвайте крайни позиции, за да не шокирате медиите и публиката
Ако имате наистина революционни идеи може да направите отделна Интернетстраница, където да ги публикувате. Крайното мнение често не се възприемана сериозно, дори и да има основание за това.

17. Разширете целевата група от журналисти и публика
Работата с публика, която е запозната с вашата работа е лесна и удобна,но почти винаги има и други хора, които са готови да слушат и мислят.

18. Свършете по-голямата част от работата на журналиста
Част от журналистите не винаги разбират материята, за която пишат, и затоватрябва материалът ви да е стегнат и съдържателен, за да не се налага редакция.

19. Издавайте съобщения за медиите
Медиите обичат сбита информация и ако тя им бъде поднесена под формата насъобщение вероятността тя да бъде публикувана веднага е много голяма.

20. Медийното присъствие на неправителствената организация не трябвада бъде самоцел, а начин за осъществяване на целите на организацията.

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.