Прожекция на документалния филм на ИПИ: „2% в твоята община“ – 15 февруари 2022

ИПИ представи авторския си документален филм „2% в твоята община“, посветен на финансовата децентрализация – 15 февруари 2022 г.,  Дом на киното – гр.София. 

Филмът разказва за предизвикателствата пред местната власт в България, дава контекст на дебата за финансовата автономност на общините и представя в детайли идеята за споделяне на данъци и по-конкретно – за преотстъпване на 1/5 от приходите от подоходното облагане в страната.Във филма участват представители на местната власт от различни типове общини – кметовете на Габрово, Троян и Полски Тръмбеш, зам. кметове на Столична община и Пловдив, представители на Община Стара Загора, както и представители на Националното сдружение на общините и различни хора по места. Въпреки множеството гледни точки по темата, прави впечатление обединителната нишка в мисленото на всички, а именно, че общините са лошо финансирани и има ясна визия как това да се промени със споделянето на данъци и по-ясна връзка между икономиката по места и бюджета на общината.

Филмът е в пет части, които постепенно развиват идеята за споделяне на приходите от данъка върху доходите. Поставя се фокус върху ролята на общините в живота на всеки гражданин, регионалната икономика и усилията на местната власт да привлича инвестиции, зависимостта от държавата и европейските средства за публични инвестиции по места, пътят към по-голямата финансова автономност на общините, преотстъпването на част от приходите от подоходното облагане и инструментите за изравняване и подкрепа на по-малките и бедни общини в страната. Една сравнително завършена картина на дискусията за финансовата децентрализация, която обаче търпи своето развитие.

През следващите седмици, наред с публикуването на всички части от филма във фейсбук и youtube канала на ИПИ, екипът ще изпрати своето предложение до новото управление за подновяване на дебата за финансовата децентрализация и изоставянето на модела на изсмукване на ресурси от регионите и поставянето им в пълна зависимост от централното правителство. В тези предложения ще бъде включен и модел за изравняване към по-бедните и малки общини, който работи на различни места в Европа и запазва солидарността, без това да пречи по-голямата финансова автономност на общините.

Филмът 2% в твоята община“ се реализира с подкрепата на Фондация „Америка за България“.