Представяне на „Разрези на бедността – образованието и заетостта като фактори за кривата на доходите и щастието в България“ – 26 януари 2016 г.

На 26 януари 2016 г. ИПИ представи основните заключения от доклада  „Разрези на бедността – образованието и заетостта като фактори за кривата на доходите и щастието в България“.

Анализът разглежда разпределението на доходите в българското общество, като се фокусира върху различни разрези на бедността и неравенството. Водещият мотив на авторите е да бъде представена една цялостна картина – наречена от нас „крива на доходите“, която отразява доходите на всички български граждани. Тази крива може да бъде разбита по ключови фактори за благосъстоянието на домакинствата у нас – спрямо населеното място, нивото на образование и икономическата активност на членовете на всяко едно домакинство. Кривата на доходите позволява един много по-различен и дълбок поглед към бедността и неравенството, в т.ч. изготвяне на профили на бедността и оценка на значимостта на отделни фактори спрямо риска от попадане в бедност.

изтегли презентация | изтегли прессъобщение

ИЗТЕГЛИ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДОКЛАДА

www.bednostbg.info

В публичната дискусия се включиха представители на неправителствения сектор, академичните среди, администрацията, журналисти и граждани.

Бяха дискутирани редица теми, свързани с бедността и неравенството в България:

  • Крива на доходите и бедността в България – различен поглед към неравенството
  • Образованието, заетостта и населеното място като фактори за неравенството
  • Нивото на щастие и доверие в институциите при бедните и небедните
  • Типови профили на бедните и представителите на средната класа у нас
  • Перспективите пред новото поколение – фокус върху образованието и младежите
  • Фискални и структурни измерения на борбата с бедността

 

Проектът Активно гражданство и добро управление в борба с бедността” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.