Представяне на Алтернативен бюджет за по-високи доходи 2020 – 19 ноември 2019 г.

На 19 ноември 2019 г. ИПИ представи 17-тото издание на Алтернативен бюджет за по-високи доходи – 2020 с основни акценти:

  • Спиране на негативните тенденции за увеличаване на данъци и осигуровки и реални стъпки за намалението на данъчно-осигурителното бреме, в т.ч. чрез премахване на някои данъци – например облагането на дивидентите, лихвите и застрахователните премии;
  • Увеличаване на заплатите в публичния сектор, в т.ч. заплатите на педагогическия персонал, но и сериозно преструктуриране на администрацията – през последните три години липсват каквито и да са мерки за свиване на публичния сектор;
  • Реални осигурителни промени, които да дадат повече избор на хората – намаляване на пенсионните осигуровки с 2 пр.п. и прехвърляне на 2 пр.п. от здравните осигуровки към частни дружества, за да се разбие монопола на НЗОК;
  • Свиване на преразпределението през бюджета, мерки за финансова децентрализация и планиране на излишък, който да направи бюджета по-прозрачен.

Алтернативното предложение на ИПИ е по-амбициозно от гледна точка на разходите, тъй като редица изследвания и доклади показват необходимостта от повишаване на ефективността на и намаляване на пилеенето на публичните разходи. Същевременно не предлага революционни мерки като намаляване на социално плащане, в т.ч. пенсии, помощи и т.н. Бюджетът е реформиран там, където е най-неефективен – в раздутата администрация и издръжка, субсидиите към определени сектори и дискреционните капиталови разходи в края на годината.

Водещи на събитието бяха икономистите Лъчезар Богданов и Петър Ганев, а кратки тези представиха Любомир Дацов (Фискален съвет), Добрин Иванов (АИКБ) и Георги Ангелов (ИОО).

Сред гостите бяха много колеги и приятели на ИПИ, експерти от различни области, както и представители на медиите.

************

************

Събитието се осъществи с подкрепата на Фондация за свободата „Фридрих Науман“.