Среща-дискусия на тема: „Преходът – след 25 години. А сега накъде?“ – 18 февруари 2014 г.

Икономическата библиотека на ИПИ и БМА

„Преходът – след 25 години. А сега накъде?“

 

Гост-лектори: Румен Аврамов, Красен Станчев, Георги Стоев

Къде? – Икономическата библиотека – бул. „Патриарх Евтимий” 22, етаж 3

Кога? – На 18 февруари (вторник) 2014, в 18.30 часа

Датата 10 ноември 1989 г. се приема за начало на прехода към демокрация и пазарна икономика. Защо бе необходим преход? Преход от какво и към какво? Как изглежда в очите на различните поколения? Какви надежди породи и какви разочарования донесе? Приключил ли е? Всъщност що е то преход?

Преди 20 години сборникът „Преходът“ предложи едни от първите отговори на редица от тези въпроси.

На тях ще продължим да търсим отговора заедно с нашите гости.

Румен Аврамов – работи в Центъра за академични изследвания, макроикономист, който изследва стопанската история, икономическата култура, икономиката на междуетническите конфликти, централното банкиране и паричната политика. Автор е на Стопанският ХХ век на България, тритомника Комуналният капитализъм. Из българското стопанско минало, Пари и де/стабилизация в България, 1948-1989,  „Спасенеие” и падение. Микроикономика на държавния антисемитизъм в България 1940-1944. Редактор и съставител е на редица издания, между които Преходът (заедно с Венцислав Антонов), осемтомната поредица Българска народна банка. Сборник документи, 1878-1990, Асен Христофоров. Избрани произведения и документи в три тома.

Красен Станчев – основател (1993) и дългогодишен директор на ИПИ. Философ по образование, „изкушен от икономиката, защото иска да си обясни невидимите с просто око връзки, които имат влияние върху живота на хората”. Често го определят като „продавач на знание” заради страстта му да разказва „основното за икономиката като знание и начин на мислене”.

Първопроходец в разпространението на икономически знания по интернет. Участва като автор и/или редактор в почти всички издания на ИПИ: Свободните пазарни решения, Анатомия на прехода, Отвъд стопанските нещастия. Автор на публикации в наши и чуждестранни издания.

Георги Стоев е сред най-известните макроикономисти, започнали кариерата си в ИПИ. В момента е управляващ съдружник в Индъстри Уоч Груп – водещ изследователски център в областта на икономиката и икономическата политика в България, който основават в началото на 2004 г. заедно с Лъчезар Богданов и Асенка Христова – наши бивши колеги. Заедно с д-р Фридрих Баерзакс „списват” Вот Х – сайт за политическо и икономическо ориентиране. Фондация „Фридрих Бауерзакс”, заедно с Икономическа библиотека – Пловдив, си поставят за цел разпространението на икономическото знание и активизиране на гражданското общество.

Препоръчваме ви да видите документалната лента на режисьора Атанас Киряков „Преходът или какво стана с нас”, която може би ще провокира редица въпроси за нашата дискусия.

еделник), на e-mail: [email protected]