Ефекти от регулирането на четири свободни професии – септември 2009 г.

пресконференция, 08 септември 2009 г.

  • На какви регулации са подложени одиторите, архитектите, инженерите и магистър-фармацевтите?
  • Кой ги въвежда и защо?
  • Оправдано ли е въвеждането на задължително членство в съсловна организация, фиксирани цени, забрана за реклама?
  • Какви са ефектите за потребителите на тези услуги? Къде е България в сравнение с други страни от ЕС?
  • Какво трябва да се направи?

На 08 и 16 септетември 2009 ИПИ представи двете части на изследване на ефектите от регулирането на избрани свободни професии в България.

Ефекти от регулирането на четири свободни професии:

Част 1: Одитори, Фармацевти, Инженери, Архитекти – анализът е достъпен ТУК

Част 2: Нотариуси, Адвокати – анализът е достъпен ТУК

Анализът е осъществен благодарение на German Marshall Fund на САЩ (GMF), но съдържанието не ангажира позицията на GMF или на Balkan Trust for Democracy.