Представяне на „Регионални профили: показатели за развитие 2023“ – 22 ноември 2023

На 22 ноември 2023 г. ИПИ представи 12. издание на единственото по мащаба и дълбочината си изследване на социалното и икономическото състояние на областите в България.

Регионалните профили на ИПИ стъпват на 73 индикатора, които представят реалната картина в 28-те области в страната и позволяват да се задълбочи разговорът за регионалното развитие и предизвикателствата пред местните власти.

Основни въпроси, обсъдени в представянето и последвалата дисусия:

  • В кои области заплатите, заетостта и инвестициите са най-високи?
  • Къде местните данъци са най-високи и как работи администрацията?
  • В кои области са най-качественото образование и най-доброто здравеопазване?
  • Защо местното правосъдие е бавно и къде престъпността е най-висока?
  • Къде културният живот е най-интензивен и къде се развива туризмът?
  • Какви са тенденциите в регионалното развитие и къде има потенциал?
  • Защо областите се развиват по различен начин и увеличават ли се разликите?
  • Кои са основните регионални предизвикателства и решения?

Правният фокус тази година беше на тема борбата с корупцията на местно ниво – доколко местната администрация успява да се бори с корупцията, ефективни ли са законовата уредба, централизацията или децентрализацията като подход.

  • Пълен текст на Регионални профили: показатели за развитие – 2023
  • Презентация от събитието

Всички анализи, данни и други материали, свързани с изследването се публикуват на специализирания сайт: www.regionalprofiles.bg

Проектът „Регионални профили: показатели за развитие“ се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България“