ПОКАНА: Алтернативен бюджет 2009

 

Съобщение

Какъв бюджет е нужен, за да се насърчи стопанският растеж в България? Как бюджетната политика може да се използва за смекчаване на негативните ефекти от световната финансова криза? По какъв начин намалението на данъчно-осигурителното бреме може да повлияе върху икономиката?

На тези въпроси ще се опитаме да отговорим с представянето за шеста поредна година на

 

Алтернативен държавен бюджет с ниски данъци за 2009 година

 

В пресконференцията ще вземат участие: Светла Костадинова – изпълнителен директор на Института за пазарна икономика, Димитър Чобанов – главен икономист в Института за пазарна икономика и Георги Ангелов – старши икономист в Институт „Отворено общество“.

Заповядайте в пресклуба на БТА на 23 ноември 2008 г.(неделя) в 12.00 часа.

За контакти:

Бинка Илиева

02/ 952 62 66, 952 35 03

[email protected]