Общините – перспектива 2027, 23 ноември 2023

Първа среща на местната и изпълнителната власт, съвместно събитие на ИПИ и 24 часа
Кога: 23 ноември, начало 13:30 часа I Къде: НДК, зала 6


На 23 ноември 2023 г. ИПИ в партньорство с 24 часа проведе първа среща на местната и изпълнителната власт в рамките на формата „Общините – перспектива 2027“. Експертите от нашия екип представиха последните изводи от изследванията на регионалните профили и икономическите центрове в страната, като поставиха фокус върху финансовата децентрализация и работата на местната власт за привличане на инвестиции.

В броя на 24 часа от същия ден бе публикувана информация за средствата, които биха постъпили в бюджета на всяка една община, ако 1/5 от приходите от подоходния данък остава в местния бюджет. Общата сума е над 900 млн. лв.