Кръгла маса: „Перспективите пред „БДЖ – Товарни превози” – икономически и социален поглед” – 05 март 2015г.

Институтът за пазарна икономика организира кръгла маса на тема: „Перспективите пред „БДЖ  Товарни превози” – икономически и социален поглед”.

Кръглата маса се проведе на 5 март 2015 г. от 14.30 часа, в „Дома на Европа“.

На събитието бяха обсъдени основните предизвикателства и възможните решения за повишаване на ефективността на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, и беше дискутирана дългосрочната стратегия на новото ръководство.

Поканени бяха представители на изпълнителната и законодателната власт, социалните партньори, товародатели и спедитори, представители на местните власти, ръководството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, както и експерти от неправителствени организации.