Кръгла маса на тема: „Предизвикателства пред развитието на областите в България” – 06 февруари 2014 г.

На 6 февруари 2014 г. ИПИ организира кръгла маса по проекта „Регионални профили: показатели за развитие”, осъществяван с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.

В кръглата маса участваха експерти от администрацията и неправителствения сектор, представители на академичните среди и професионалисти в сферата на регионалното развитие и статистика.

На събитието бяха представени основните наблюдения от второто издание на изследването. Проведоха се два дискусионни панела, по време на които бяха разгледани предизвикателства пред социалното и икономическо развитие на областите в страната и ключовите фактори за растеж на областите. Бяха обсъдени и различни насоки за бъдещи тематични анализи в рамките на проекта.

ИПИ иска да благодари на всички експерти, взели участие в дискусията. Направените от тях препоръки и коментари са от ключово значение за подготовката на предстоящото трето издание на изследването „Регионални профили: показатели за развитие”.