ИПИ представи Регионални профили 2013 на английски – 11 март 2014 г.

ИПИ представи английската версия на изданието „Регионални профили: показатели за развитие 2013” на 11 март 2014 г. в хотел „Радисън”. На събитието присъстваха представители на водещи чуждестранни посолства и търговски камари.

Цялото изследване е достъпно на сайта на проекта – http://www.regionalprofiles.bg/en/