ИПИ представи английската версия на „Регионални профили: показатели за развитие“ -13 март 2018

Английската версия на „Регионални профили: показатели за развитие 2017” беше представена на 13 март 2018 г. на специално организирана кръгла маса, посетена от представители на чужди посолства и консулства, чуждестранни браншови организации, както и представители на международни организации и гости.

свалете пълното издание | разгледайте областните профили | свалете презентация [1]  [2]

Презентацията беше фокусирана върху следните теми:

  • Икономическо развитие: кои части от страна растат и кои изостават
  • Пазар на труда и недостиг на работна ръка
  • Образование: какво е качеството в различните райони и каква е връзката с пазара на труда
  • Тенденцията към по-високи данъци и такси

ИПИ също така представи водещите икономически центрове в страната – пилотно изследване, представено само преди няколко седмици. Изследването е следствие от желанието на екипа на ИПИ да начертае икономическа карта на страната, базирана изцяло на естествени икономически процеси. Анализът очертава най-силните ядра на българската икономика и техните периферии.