Събития

Нов подход към социалната защита: трансфери обвързани с резултатите и социални услуги спрямо оценка на потребностите - 12 юли 2022

 

 

 

запис от събитието - тук

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) полага дългосрочни усилия за реформа в социалните трансфери и услуги в България[1]. През последните две години ИПИ публикува редица доклади, които в детайли показват предизвикателствата и проблемите пред социалната защита в страната. Преди месец ИПИ проведе и поредното публично обсъждане, което се фокусира върху възможните решения и компенсиращи мерки в рамките на последната актуализация на държавни бюджет.

На фона на събитията от последните дни и навлизането в нов период на политическа нестабилност, ИПИ отправи покана за отворена дискусия, която да разгледа по-голямата картина и възможността за дълбоки реформи в социалната сфера. На събитието бяха обсъдени вариантите за по-тясно обвързване на социалните трансфери и програми с постигането на конкретни резултати по отношение на бедността и неравенството, както и развитието на социалните услуги на база оценка на потребностите.

Водещи в двата панела на събитието бяха Лъчезар Богданов и Петър Ганев от ИПИ, а експертно участие взеха Георги Ганев (ЦЛС, 47 НС), Алексей Пампоров (ИФС - БАН), Боян Захариев (ИОО), Даниела Ушатова (НСОРБ) и Миряна Сирийски (Фондация "Светът на Мария").

Събитието се проведе присъствено в Launchee (ЦУМ) и се излъчва онлайн във Facebook.


[1] Публичното обсъждане е по проект „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги”, който се изпълнява от ИПИ с финансова подкрепа в размер на 193 541 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да повиши знанието и разбирането за неравенството във възможностите, ефективността на социалните трансфери и социалните услуги на местно ниво, както и да провокира дебат за цялостна промяна в социалната политика в България. Страница на проекта: socialchangebg.info