"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Екатерина Баксанова / 14.06.2019

За пореден път държавата изглежда, че ще създава нови структури със съмнителна ефективност, вместо да укрепи капацитета на вече съществуващи органи със същите, ясно установени функции.

Кои са общините с най-голям ръст и спад на наетите лица

Явор Алексиев / 14.06.2019
Подобрението на общата икономическа конюнктура няма кой знае какъв положителен ефект върху пазара на труда в много от по-бедните общини, особено в тези, в които се наблюдават и трайни негативни демографски процеси.

ИПИ препоръчва: Демокрация и гражданско участие. Обществени нагласи през 2018 г., изследване на Институт Отворено общество – София

14.06.2019
Тази седмица беше публикуван доклад „Демокрация и гражданско участие. Обществените нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2018 г.“.

БНТ е на печалба, но дълговете ѝ растат

Калоян Стайков / 14.06.2019
Крайно време е да се направи реална оценка какво плащаме като данъкоплатци за националната телевизия, какво получаваме в замяна и дали си заслужава.

Здравната реформа – тука има, тука няма

Петя Георгиева / 14.06.2019
Едва след извършване на необходимия анализ (а не преди него), министерството ще може да формулира и защити предложението си за реална реформа в здравния сектор. Дотогава всякакви кръгли маси и обсъждания ще са ялови и няма да постигат резултат.