"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Любомир Авджийски / 29.07.2016

Приетите промени в устройството и функциите на прокуратурата са недостатъчни и противоречиви. От една страна следва да се отчетат положителните изменения, които са стъпка към децетрализиране на прокуратурата и премахването на досегашния съветски модел на подчиненост. Премахването на „подчинеността” не бива да остава единствено абстрактна промяна, но и да стане част от възприятието и модела на работа на редовите прокурори. Но от друга страна е налице сериозният негатив от завишените правомощия на по-горестоящите прокурори по отношение на всички прокурорски актове. Този текст следва да бъде преосмислен и да бъде върнато досегашното положение, според което могат да бъдат спирани и отменяни единствено разпорежданията, но не и останалите прокурорски актове.

Ще подпомагаме енергийно бедните, без да знаем кои са те и защо са бедни

Калоян Стайков / 29.07.2016
През последните седем дни бяха организирани две събития, на които се предлагаха мерки за борба с енергийната бедност у нас, след като в края на май от министерството на енергетиката представиха мерки за защита на уязвимите клиенти на електроенергия. Темата не е маловажна, но повечето коментари по нея пораждат повече въпроси, отколкото яснота.

Деклариране, а не несъвместимост на магистратското участие в „явни и тайни” общества

Любомир Авджийски / 29.07.2016
Народното събрание прие промените в Закона за съдебната власт в изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на съдебната реформа. През втория ден от дебатите бе обсъдена и несъвместимостта на определени странични дейности с магистратската професия. След дълга полемика бе отхвърлен остновният текст, предложен от вносителя, представляващ забрана на магистрати да участват в „персонифицирани и неперсонифицирани” тайни организации и общества.

Колкото повече, толкова повече администрация*

Зорница Славова / 29.07.2016
Въпреки че през последните години няколко поредни правителства правеха смели планове, стратегии и разчети за намаляване на броя на държавните служители и оптимизиране на администрацията, това не се случи и явно няма изгледи да се случи. Докладът за състоянието на администрацията през 2015 г. показва, че тя е с 2% по-малко в сравнение с година по-рано, но спрямо 2010 г. расте с 2%, а спрямо 2004 г. – с 3% (без МВР). Често ръстът е свързан с нормативни промени или пък с преструктуриране, а спадът понякога се дължи почти изцяло на съкращаване на незаети бройки, което пък не намалява по никакъв начин разходите.

„Белене“: фабриката за илюзии отново е отворена

Красен Станчев / 29.07.2016
През изминалите две седмици започна създаване на поне четири нови, но до болка познати, илюзии по повод АЕЦ „Белене“. За да разберем цялата наглост на това усилие, ще трябва да резюмирам разкажа няколко положения от икономическата теория, фактите и илюзиите.

Статуквото не успя да пречупи съдийското самоуправление*

Любомир Авджийски / 29.07.2016
На 26 и 27 юли т.г. Народното събрание гласува на второ четене промените в Закона за съдебната власт. Особено силна полемика създадоха предложенията за по-широко участие на всички съдии в управлението на съда, в който са назначени – тъй нар. съдийско самоуправление. Концепцията за по-широко съдийско самоуправление бе заложена в Актуализирана стратегия за продължаване на съдебната реформа, която бе гласувана от Народното събрание през януари 2015 г.

Отделен закон за публичните предприятия – потенциално опасен и излишен прецедент

Георги Вулджев / 29.07.2016
Миналата седмица парламентарната група на БСП внесе нов законопроект за публичните предприятия. Както стана ясно от изказването на Драгомир Стойнев и от мотивите на законопроекта, основната му цел е да елиминира злоупотребите, корупционните практики и партийните назначения в държавните компании, чрез въвеждането на нови и по-строги правила върху управлението им. Регулациите в тази посока са в общи линии единствените нововъведения на законопроекта.