Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Зърнен бюлетин за месец август

17.08.2012
Оцени тази статия:

Тази седмица ИПИ публикува втория си месечен Зърнен бюлетин. Обзорът има за цел да проследи тенденциите на основните пазари на зърно в света и тяхното отражение върху България. Специален фокус е поставен върху развитието на зърнените култури в страната чрез анкети сред агрономи и производители. Зърненият бюлетин се издава в рамките на проект „Икономически анализ на селското стопанство”, осъществяван с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.

Основните акценти от обзора за месец август, както и пълния бюлетин може да видите тук.