Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Защо спекулантите са полезни за капиталовия пазар

14.12.2006
Оцени тази статия:
Word Format (Word Format)

В България е разпространено мнението, че спекулирането на капиталовия пазар е нещо негативно и трябва да се предотврати чрез държавни регулации. Това схващане е резултат от неразбиране на същността на финансовите пазари и спекулирането и съответно внасяне на негативен смисъл в неговата същност. Спекулациите оказват позитивно влияние върху финансовите пазари. Както казва Джон Гълбрайт "спекулантите имат ... имунизационен ефект за капиталовия пазар".

Опитвайки се да спечелят от всяка промяна на пазара те всъщност повишават пазарното търсене, когато то е по-ниско от предлагането, или създават допълнително предлагане, когато то е по-ниско от търсенето. В резултат на това, променливостта на пазара не е рязка. Т.е. "целта" на държавната намеса - да предотврати резки промени на пазарите и да се повиши ефективността, - се постига спонтанно и навреме без регулиране от страна на държавата и без средства на данъкоплатците. Освен това при (относително) ефективен капиталов пазар, инвестициите спонтанно се насочват от компании с ниска производителност към компании с висока производителност.

Следователно, спекулантите имат функция на саморегулатор за капиталовия пазар. За играчите на капиталовия пазар е по-вредно, когато голяма част от тях извършват едни и същи действия при това без да знаят какви са мотивите им за тези действия, отколкото ако предприемат понякога действия, които се извършват с очакване за печалба при съответен риск.

Същността на спекулациите често се смесва с тази на манипулациите, но дори и да е така, това не само не означава, че защото има закони, които забраняват манипулациите, манипулации няма да има, но забранени манипулациите стават по-атрактивни и по-гъвкави.

Накрая си позволявам да цитирам Артър Бризбейн: "Ако покупката и продажбата на акции е грешна, тогава правителството да затвори фондовата борса." И тогава няма да има никакви манипулации и измами на фондовата борса. А освен това ще изчезне и особената група "инвеститори", чиито мотив за участие на българския капиталов пазар е, че държавата трябва да им даде нещо, да им гарантира правата и компании, които искат например данъчни облекчения за да станат публични дружества.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!