Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Защо поскъпват яйцата и кои са лошите в тази драма?

Автор: Николай Вълканов / 09.03.2012
Оцени тази статия:

Ако човек следи темата с растящите цени на яйцата в медиите, в някакъв момент неминуемо ще започнат да му се привиждат кожодерски настроени спекуланти на всяка крачка и един героичен министър на земеделието, който се опитва да овладее поскъпването. Реалността обаче е малко по-различна.

Факт е, че в момента българите купуват едни от най-скъпите яйца в ЕС (петите най-скъпи след Германия, Италия, Швеция и Румъния по данни на Европейската асоциация на преработвателите на яйца – ЕАПЯ, за 27.02.2012 – 04.03.2012). Не е вярно обаче, че поскъпването е с 40% за една седмица и със 100% за година, както твърдят медиите и министър Найденов. Ръстът на цените e с 28% за седмицата 27 февруари - 2 март спрямо предходната според Комисията по стоковите борси и тържища (КСБТ) и с 21% според ЕАПЯ, чиито данни са за 27 февруари – 4 март. За година поскъпването пък е с 60 на сто (тук данните и на двата източника са идентични). Странно е, че министър Найденов цитира грешни данни, при положение, че самото Министерство на земеделието разпространява тези на КСБТ.

Както и да е, спорът за числата, макар и важен (доколкото данните не бива да се манипулират), не променя факта, че цените на яйцата са на рекордно високи нива. Каква е причината за това обаче и има ли „лоши“ в тази ситуация?

Да започнем с обективните предпоставки за ръста на цените. Консумацията на яйца е в значителна степен повлияна от сезонни фактори. Това личи от резките промени в цените, видими с просто око на долната графика:

Източник: Комисия по стоковите борси и тържища

Цените рязко спадат в средата и съответно се покачват в края на годината. Също така е видно, че сезонният ефект не може да обясни изцяло близо 50% покачване на цените в началото на тази година спрямо съответния период на предходната. В интерес на истинатапрез януари цените са на абсолютно същото ниво както в началото на 2010 г. – 23 стотинки за брой. Нарастването е изцяло концентрирано от февруари до сега.

Какво се случва през това време?

От 1 януари 2012 г. най-накрая влиза в сила европейската директива за хуманно отношение при отглеждане на кокошки-носачки (приета още през 1998 г.). Документът повелява, че производителите, които отглеждат кокошки в клетки, трябва да инвестират в по-големи (с около 1/3-а) клетки, които да бъдат по-комфортни за птиците. Това напрактика означава, че птицеферма с n-брой птици ще има 1/3-а по-малък капацитет след инвестицията. До каква степен това касае българските производители? По последни данни на Агенцията по безопасност на храните от 23 февруари т.г. 1,2 млн. птици (за сравнение кокошките-носачки в България са били към 4,3 млн. в края на 2010 г., по данни на Агростатистиката) се отглеждат в уголемени клетки, или около 28% от всички. Други 2,3 млн. или малко над 50% се отглеждат по алтернативни начини (напр. подово), и за тях не важат новите изисквания. Останалите птици (близо 20% от всички), чиито живот не отговаря на приетото от Европейската комисия понятие за кокошо щастие, би следвало да бъдат постепенно ликвидирани (над половин милион). Според същия регламент яйцата от тези кокошки не могат да бъдат продавани за консумация, а могат да отиват само за преработка. Т.е. пряк ефект от регламента е пониженото предлагане на яйца веднъж заради намаляване на капацитета на фермите, които отглеждат птици в клетки, и втори път заради изключването от пазара на яйцата на нещастни кокошки (било то български или вносни). С други думи имаме ограничена търговия и понижено предлагане при високо търсене.

Казусът далеч не е само български, както се опитва да внуши министър Найденов. Германия, която е нетен вносител на яйца, регистрира 69% ръст на цените от началото на годината досега, по данни на ЕАПЯ. Там са и най-скъпите яйца в целия ЕС според същият източник. В Румъния поскъпването е с 64 на сто, в Чехия с 46 на сто, в Полша с 42 на сто. Да сте чули германският или полският министър на земеделието да притиска производители или търговци да намаляват цените? Това просто няма как да се случи. Истината е, че проблемът е повсеместен и изобщо не идва изневиделица. На 24 октомври, 2011 Foodnavigator пише: „Преработвателите на храни предвиждат увеличения на цените и недостиг в предлагането на яйца в цяла Европа през следващата година след въвеждането на ново законодателство за хуманно отношение (към кокошките – бел.авт).“ Горе-долу по същото време белгийски производители алармират за опасността от дефицит на продукция през 2012 г.

Това обаче не дава пълната картина за драмата с цената на яйцата. През февруари (когато цените тръгнаха нагоре) Агенцията по безопасност на храните спря вноса наяйца от Полша по сигнал на български производители заради съмнения, че яйцата са от нещастни птици. Месец по-късно се оказа, че яйцата са били напълно редовни, но е достатъчно 2-3 пратки да бъдат спрени и унищожени с много шум от държаваните органи, за да замре вносът. Какъв ли точно ефект е предполагал, че ще има тази мярка министър Найденов? И колко ли глупаво би се чувствал човек, звънейки на колегата си от Полша с молба (забележете, молба! Сякаш от един министър зависи коя фирма къде ще продава) полските птицевъди да възобновят износа си за България, който е бил спрян неправомерно?

Остава да разгледаме още една вероятност за рязкото поскъпване – търговските вериги. От данните (които отново са на МЗХ, но там явно никой не ги чете) за седемте дни до 7 март средната надценка на веригите за страната е била между 13% (при яйцата размер L) и 18% (при яйцата размер М). Дали това е много или малко е трудно да се каже, тъй като в отделни областни градове надценката варира между 0% и 29%, т.е. може да се приеме, че има места с по-слабо предлагане от производител, където транспортът оскъпява цената на дребно, или места с по-малка конкуренция на пазара на дребно. За сравнение, в началото на февруари надценката е варирала между 18% и 32% средно за страната и между 4% и 33% по места. Година по-рано (към април, за когато разполагаме с данни), надценките са се движили между 16,6% и 23%, т.е. очевидно промяна в надценките трудно може да обясни скока в крайните цени.

Най-вероятно цените на яйцата ще спаднат в рамките на следващите месеци, стига държавата да спре да се меси в търговията. Първо, заради сезонните фактори, второ, заради това, че бизнесът в Европа вече ще се е пренастроил към новите изисквания и ще има повече възможности за внос и трето, защото производственият капацитет в България в момента е под потенциала си. Справка с регистъра на птицевъдните обекти на Агенцията по безопасност на храните показва, че към 23 февруари 2012 г. във фермите, отглеждащи птици в алтернативни (неклетъчни) системи, има свободен капацитет от около 500 000 кокошки. С други думи, пазарът ще се справи с временния ценови шок, стига да не му се пречи.