Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

ЗаБалканската авиокомпания и нуждите на потребителите

15.12.2006
Оцени тази статия:

През тази седмица в публичното пространство отново се заговори за създаванетона балканска авиокомпания. За целта ще се използват средства от Пактаза стабилност. Евентуалното участие на България ще включва предоставянена летище, а самолетите ще бъдат осигурени от Сърбия и Черна гора. Мотивитеза тази инициатива са недостатъчно добре развитите въздушни връзки междубалканските страни.

Тази инициатива е опит да се използват парите от Пакта за стабилностза неща, за които иначе никой не би отделил средства. Очевидно е, чеако имаше нужда от подобни връзки някоя от съществуващите частни илидържавни авиокомпании щеше да е покрила съответния маршрут между балканскитестрани. От друга страна така се оправдават разходите за новото летищев София, което трябва да бъде база за компанията.

Мотивите за по-бързото създаване на новата компания са, че от 2007година България влиза в споразумението “Отворено небе” и тогава съществуванетона подобни авиокомпании ще стане безпредметно. Това споразумение позволявана аеролиниите от всяка страна да пътуват до останалите по свое желаниебез специално одобрение на маршрута, разписанието или таксите. По тозиначин се отваря всяко летище за всяка авиокомпания, която е готова даси плати, за да използва услугите му. Така всяка компания може да извършваполети от която и да е точка до друга, а не само от собствената си страна.

“Отворено небе” либерализира авиопазара като дава възможност за конкуренциямежду компаниите от отделните страни в Европа. Отлагането на участиетона България в това споразумение отново е с цел защита на “нашите” авиокомпаниикато “България Еър”, за която бяха похарчени 30 млн. лв. на данъкоплатците.Отварянето на българския пазар безспорно ще създаде трудности за някоиот тези авиокомпании и ако не са достатъчно конкурентоспособни те естественоще фалират. От друга страна ползата от либерализацията ще е много по-голямаза потребителите на тези услуги. За тях ще стане много по-евтино и съответнопо-достъпно пътуването не само до балканските страни, а до цяла Европа.

Пример за това са авиокомпаниите с ниски разходи, които се възползватнай-добре от “Отвореното небе”. Те предлагат услуги, които са многопо-евтини от останалите традиционни компании. При тях запълването наместата е много по-голямо поради ниските цени, те използват по-слабонатоварени летища, където и летищните такси са по-ниски, не сервиратхрана и напитки по време на полета и съответно имат по-малък персонал.Това им дава възможност да определят цени, които са с пъти по-нискиот тези на конкурентите им, а същевременно с това да са много печеливши.Например “Ryanair” през миналата година е превозила 15.7 млн. пътниции е реализирала печалба от 240 млн. евро, докато повечето от традиционнитеавиокомпании са на загуба.

В заключение можем да добавим, че начинът държавата да подпомогне развитиетона авио-пазара е не като създава нови авиокомпании с парите на данъкоплатците,а като го либерализира напълно и остави пазарните участници свободнода си взаимодействат, а начинът за това е България да се включи веднагав споразумението “Отворено небе”.

Таблица 1:Цени на двупосочни билети на някои авиокомпании (в евро)

 

Атина-Лондон-Атина

Лондон-Франкфурт-Лондон

Austrian Airlines

488

-

British Airways

292

126

EasyJet

195

-

Lufthansa

652

133

Ryan Air

-

41

*Забележка:Евтините авиокомпании са отбелязани с черно