Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

За реформата на администрацията

Автор: ИПИ / 18.03.2011
Оцени тази статия:

Отново се заговори за реформата в администрацията и се обсъжда идеята някои структури да бъдат изнесени извън София. Добра идея. Преди това обаче трябва да сме наясно дали има необходимост от всички съществуващи към момента административни структури. Данните са стряскащи и затова преди голямото местене задължително трябва да има голямото закриване. Под закриване имаме предвид не само затваряне на структури, но и отпадане на редица регулации, с които те в момента са натоварени и които обуславят съществуването им.

Данните за 2009 са категорични – общо 642 административни структури. Ако от тях махнем общинските администраци и общинските администрации на райони, то бройката намалява до 343. Дори и да има намаление на заетите в администрацията от 2009 насам (виж втората графика), то това не се отразява в броя административни структури, които ни управляват.

 

 

Данните за заетите в администрацията за периода 2004-2009 показват няколко интересни факта:

  • Има намаление на абсолютния брой служители – от 85 340 човека през 2004 до 80 255 през 2009;
  • 2009 пречупва тенденцията, при която всяка година на намаление на заетите в администрацията е последвана от увеличение;
  • има промяна в структурата – намаляват заетите в централните структури за сметка на служителите в териториалните звена.

 

 

***

Статията е част от кампанията на ИПИ "Разходите на българската държава"