Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

За правителството и търсенето на обратна връзка

Автор: Невена Кръстева* / 15.05.2009
Оцени тази статия:
 

Министърът на финансите обвинява кризата за спада в бюджетните приходи. Такива ефекти има, те са очаквани и естествени. Но и правителството се старае да постъпва неправилно. И това си личи и от най-беглия преглед на иначе оскъдните на информация правителствени страници в Интернет.

По-долу е представена таблица с извадка от само една част от правителствените разходи, за които са дадени сведения. Общите планирани разходи само от тази извадка са на стойност над 3,5 милиарда лева.

Нека се запознаем с някои по-интересни и наскоро гласувани решения на МС, свързани с разходи на правителството от началото на годината до сега.

  • България ще открива посолство в Катар. Въпросът е дали са необходими всичките разходи, свързани с дейността в днешните кризисни условия и не е ли нелогично да се прахосват пари за нещо, не от текуща необходимост. Тук става въпрос за разходи за наем на сграда, работни заплати и издръжки за персонал и поддържане на дейността му.
  • Прогнозата за времето - по-точна в средносрочен период. Взето е решение, че българските метеоролози ще могат да правят по-точни прогнози за времето в средносрочен период (до 15 дни). Интересни решения намираме в ежеседмичните заседания на правителството, като че ли не съществуват по-съществени проблеми за насочване на вниманието. Всъщност по-подробни и надеждни прогнози са достъпни в интернет, често безплатно и често - ако не винаги - българските метеоролози използват именно тях. Гражданите и предприемачите, когато се нуждаят от такива прогнози, постъпват по същия начин.
  • Повече кредити на общините и индустриализация на райони. Създаването на фонд „Флаг" и НК „Индустриални зони" са още едно доказателство за неразумните решения на правителството. В началото на тази година е взето решение и за увеличаване на техния капитал. Първо, не е нужно държавата да се занимава с подобен род дейности и по-скоро пречи и изкривява пазара и стимулите. Второ, в условия на криза, когато банките внимателно отдават кредити, държавата е готова да раздава още по-щедро и когато фирмите не предприемат големи инфраструктурни проекти, правителството отново действа по обратен начин. Двете решения ще костват на данъкоплатеца 150 млн. лв. 

Съществуват още много други знайни и незнайни решения на правителството, свързани с разходи, които са не дотам логични или необходими в условията на глобална икономическа криза. Още повече, че това са нашите пари - всеки има право да знае какво се случва с тях, как и за какво се харчат, ефективно ли се действа и инвестира. С малко по-голяма загриженост и проверка на данните, всеки може да си направи преценка.

Извадка от гласуваните решения и разходи за изпълнение през 2009 г.

(включени са само решения, за които има посочени конкретни суми)

Дата

Заседания на правителството и решения 2009 г.

Разходи (млн.лв.)

Дял

08.1.2009

Национални доплащания на хектар земеделска земя

150

4,2%

08.1.2009

Национални доплащания за краве мляко и овце майки

61

1,7%

15.1.2009

Инвестиции в две находища за строителни материали

4,5

0,1%

15.1.2009

Мерки в областта на "Железопътна инфраструктура" и "БДЖ" ЕАД

94,5

2,6%

15.1.2009

Строителство и ремонт на социални и учебни заведения

94,5

2,6%

29.1.2009

Подобряване на жилищните условия на ромите

20

0,6%

29.1.2009

Увеличение на капитала на Фонд "Флаг"

50

1,4%

05.2.2009

Финансови средства за проучване на строителни материали

0,038

0,0%

12.2.2009

Финансови средства за проучване на подземни богатства

0,064

0,0%

12.2.2009

Увеличение на капитала на "НК индустриални зони" ЕАД

100

2,8%

19.2.2009

Експортно застраховане

60

1,7%

19.2.2009

Компенсация на работниците със съкратени часове

6

0,2%

26.2.2009

Национални програми за развитие на средното образование

233,1

6,5%

19.3.2009

Средства за общински училища

18,5

0,5%

19.3.2009

Година на България в Русия (подготовка и организация)

2,6

0,1%

19.3.2009

Европейска филателна изложба "България 2009"

0,5

0,0%

26.3.2009

Разходи за командировки на държавни служители

0,017

0,0%

26.3.2009

Финансиране на три проекта в Македония

0,1

0,0%

26.3.2009

Субсидии за капиталови разходи на общините

155

4,3%

26.3.2009

Социална инфраструктура и пътища

95

2,6%

02.4.2009

Експо 2010 в Шанхай (подготовка)

1,3

0,0%

02.4.2009

Финансов ресурс за подпомагане на земеделските стопани

1963

54,7%

02.4.2009

Създаване на "Български нанотехнологичен център" ЕАД

50

1,4%

02.4.2009

Финансиране на дейностите по участието ни в НАТО

76,7

2,1%

09.4.2009

Инвестиции в находище "Червен бряг"

5,5

0,2%

09.4.2009

Сграда на НАП

22

0,6%

16.4.2009

Профилактика на кариесите

11

0,3%

16.4.2009

Противодействие на трафика на хора

15,5

0,4%

16.4.2009

Среща на върха "Природен газ за Европа"

2

0,1%

16.4.2009

Допълнителни премии за тютюн за реколта 2008

30

0,8%

16.4.2009

Финансиране за преодоляване на кризата със сметосъбирането в София

10

0,3%

16.4.2009

Международен конкурс за многофункционалния комплекс на бул. „Цариградско шосе" - „6-ти километър" в София

3,1

0,1%

16.4.2009

Дължими плащания по договорите по ФАР

207

5,8%

23.4.2009

Финансиране на деца с изявени дарби

1,7

0,0%

30.4.2009

Инвестиции в строителни материали край с.Маринка

2,4

0,1%

30.4.2009

Комуникационна стратегия на България за ЕС

4

0,1%

30.4.2009

Избори за Европейски парламент

14

0,4%

08.5.2009

Министерска конференция на страните от черноморския регион

0,36

0,0%

08.5.2009

Противоепидемични мерки

3,7

0,1%

 

 ОБЩО

3 590,28

 

Източник: Интернет страница на правителството

* Стажант в ИПИ.