Бюлетин за ниски данъци ISSN 1313 - 0544

Въпрос на данъци: Къде по света да инвестираме?* Индексът “Данъчна мъка” на списание “Форбс”

Автор: Петър Ганев / 22.05.2008
Оцени тази статия:

Индексът „Данъчна мъка" на списание „Форбс" способства за по-лесното сравнение на данъчната тежест в различни страни по света. Индексът класира отделните страни, започвайки от тези, в които държавата изземва най-голяма част от дохода на работещите и печалбата на инвеститорите до тези, в които това се случва в най-малка степен.

В края на 19 век хората са се движели напълно свободно по света, без дори да имат нужда от паспорти. Движението на капитали също е било свободно, като примерно проекти за изграждането на железопътни линии в Северна и Южна Америка са били финансирани изцяло със средства от Европа. Това, което се е променило днес, е скоростта, с която тези неща могат да се случат. С помощта на самолет хората могат да отидат на другия край на света в рамките на един ден. Парите от своя страна могат да обиколят Земята за броени секунди.

Светът, такъв какъвто го познаваме днес, създава безброй възможности. Инвеститори, производствени мощности и работници могат да се насочат към тези места, където да постигнат максимален финансов резултат. Изборът на подобни места често бива предопределен от провежданата данъчна политика в отделните страни. Индексът „Данъчна мъка" се образува чрез простия сбор на най-високите ставки на корпоративния данък, подоходния данък, данък богатство, социалните осигуровки и ДДС (или данък върху продажбите) във всяка една страна, подреждайки ги от най-непривлекателната до тези с най-ниски данъци. Предлагаме ви извадка на 20 от страните, включени в Индекса.

  

Разликите в данъчните тежести по света са огромни! Общият сбор на данъчното бреме варира от 167 в Франция (най-непривлекателна) до едва 12 в Катар (66 място) - на таблицата страната с най-нисък сбор е Хонг Конг (42). България се представя добре в класацията, заемайки едно от последните места (колкото по-назад, толкова по-добре) с общ резултат 74, почти половината, от който се получава от високата осигурителна тежест в страната.

Развитието на глобалната икономика и наличието на подобни индекси като този, отварят вратите за данъчната конкуренция и резултатите са видими по целия свят. Много страни намалят своите данъци като все повече се обръщат към ниския плосък данък. Какъв е резултатът от тези промени ще илюстрираме със следващата табличка, където са изведени 7 страни въвели плосък данък и начинът, по който се развиват преди и след реформата. Във всяка една от тях се забелязва бурен икономически растеж в годините непосредствено след въвеждането на ниската единна ставка.

Плоският данък повишава растежа

(Реален растеж на БВП 4 години преди и 4 години след въвеждане на плосък данък)

Държава

Година на въвеждане на плосък данък

Растеж преди плоския данък

Растеж след плоския данък

Естония

1994

-8,4 (само 1993 г.)

4,6

Литва

1994

N/A

6,2 (само 1995, 1996 и 1997 г.)

Латвия

1995

N/A

4,3

Русия

2001

3,1

6,1

Словакия

2003

2,4

6,3

Украйна

2003

7,4

7,9

Румъния

2005

5,8

6,1 (само 2005 и 2006 г.)

*Статията е базирана на изследването "Taxing Question: Where in the World to Locate?", Jack Anderson and Marc A. Miles