Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Вярно ли е, че износът намалява

Автор: Велико Димитров / 28.11.2008
Оцени тази статия:

 

Не без основание, основна тема в публичното пространство напоследък е финансовата криза (а на места вече и реална) и как тя най-вероятно ще се отрази на българската икономика. Както обикновено при по-значими събития, така и сега коментарите варират от мисли и чувства, минават през политически прогнози и макар и дефицитно, стигат до някаква форма на експертни оценки. Сред по-запознатите анализатори или коментатори, поне по отношение на основните трансмисионните механизми на негативните влияния, отдавна има някакъв консенсус - чрез спад на износа на продукция от страната и отслабване притока на инвестиции към страната. Връзките между тези индикатори и общата икономическа обстановка в малката и силно отворена към света България едва ли е необходимо да се коментират. Важно в случая съответно е да се провери какво показват наличните данни[1].

Таблица 1 - Динамика на общия износ за последната година

 

Август

Септември

2007

2008

2007

2008

  

Износ в млн. евро

8 630,4

10 561,3

9 829,6

11 965,0

% промяна спрямо същия период на предходната година

9,6%

22,4%

10,1%

21,7%

Източник: БНБ

Според последните данни, износът на продукция от страната нараства, както на месечна, така и на годишна база, съответно с 13,2% и 21,7%. Като допълнение може да се отбележи, че на годишна база износът не само нараства, а нараства и неговият темп на нарастване и то повече от двойно - от 2006 до 2007 - 10,1%, а за последната една година - над 20%. Т.е. за момента да се говори за спад на износа е очевидно невярно. Тук разбира се може да има и два аргумента за дискусия - първи, че се променя структурата на износа и на второ място, че това са данни за миналото и че за предстоящите месеци ваденето на заключения на основата на последните една, две или три години е неправилно. По отношение на първия потенциален аргумент трябва да се отбележи, че структурата до момента не се е променила и ако има някакви флуктуации в износа на определени продукти, то те не се различават от онези, които се забелязват в предходните години. А от друга гледна точка, този аргумент, така и така би бил несъстоятелен, защото кой твърди, че износът на всички компании трябва и може да нараства постоянно, а за да има някакъв растеж, то е очевидно, че някой е започнал да изнася повече, отколкото е спаднал износът на друг.

По втория въпрос, да възможно е договорите за износа на продукция през последните месеци да са подписани преди една или повече години и в резултат на по-ниското търсене в момента да започнат да се сключват по-малко договори за изпълнение през следващия период. Това обаче никой не го знае освен ръководните екипи на всяка компания по отделно, съответно да се приема имплицитно, че това е така, е също неправилно. Социологията, както и в много други случаи, също не е от голяма полза (стопанските социолози и от Западна Европа правят редовно големи грешки), така че да се разчита на споделени мнения за изграждането на бъдещата картина не е много добра идея. Или с други думи, поне по отношение на износа до момента няма никакви доказателства, че е намалял или че в момента намалява.


 


[1] На динамиката и въпросите около инвестициите ще бъде посветена отделна статия