Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Вподкрепа на данъчната реформаПрофесор Пиер Гарело*

15.12.2006
Оцени тази статия:

Институтът за пазарна икономика е подготвил много смело предложениеза данъчна реформа.

Такова предложение вероятно ще срещне съпротива от различни групии може да изглежда утопично. Но то не е!

За да видим това, нека си припомним, че парите, които повече нямада бъдат вземани чрез данъци, ще останат в оборота на частната икономика,т.е. в джобовете на гражданите, които ще могат да ги използват кактожелаят. С други думи, едно намаление на данъците не означава намалениена здравните грижи, образованието, пенсиите, пощенските услуги и т.н.То означава връщане към гражданите на избора какво здравеопазванежелаят, към какво образование се стремят, как да спестяват за своетопенсиониране. Накратко, това е връщане на гражданите на контрола върхутова, което се прави с парите, които те са изкарали честно.

Оттук, чрез връщане на тези дейности към частния, конкурентен, сектор,производителността ще се подобри значително, така че с по-малко парище може да се направи повече.

Разбира се, някои с право ще се тревожат за тези, които не са плащалиданъци и са се ползвали от преразпределение. Но предложението, представеноот ИПИ оставя достатъчно много пари на държавата, за да може тя дапомогне на тези, които нямат нищо. Целта на предложението на ИПИ еда изкара държавата от много области, където тя е толкова ненужна,колкото и неефективна, защото е изолирана от конкуренцията и от ефективнияконтрол на гражданите.

Накрая, нека си припомним, че по-ниските данъчни ставки не означаватсъщо толкова по-ниски данъчни приходи. По-ниските данъци създаватповече стимули за работа. Повече работа означава повече богатство.По-добре е да имаш 13% от 100 милиарда, отколкото 25% от 50 милиарда...
По тези причини предложението на ИПИ трябва да се разглежда изключителносериозно.

 

 

----------------------------------------------

* Пиер Гарело е професор по икономика и директор на Центъра за икономическианализи на Университета Aix-Marseille във Франция, директор по академичнатадейност на Института за икономически изследвания Европа, член на съветана Факултета по право, икономика и бизнес на Университета Jean Monnetи бивш декан на Факултета по икономика на Университета Aix-Marseille.Пиер Гарело е защитил докторската си дисертация в Ню-Йоркския университет.