Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

В Полша влиза в действие законът за стопанската свобода

15.12.2006
Оцени тази статия:

На 22 юли президентът на Полша Александър Квашневски подписа Закона застопанската свобода, сега той ще бъде публикуван и ще влезе в действие.

Вече сме представяли този закон на българските читатели (в бр. 157на този бюлетин ). Днес само ще напомним неговия замисъл.

1. Той свежда лицензионните режими до пет.
2. Отменя процедурите по предварителния контрол върху стопанската дейност;
3. Ограничава броя на инспекциите, включително броя на данъчните проверки;
4. Създава възможности са съденето на правителството за вреди;
5. Намалява бюджетните разходи за контрол върху стопанската дейност.

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).