Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Вие засегнати ли сте от минималната заплата?

Автор: Зорница Славова / 04.06.2010
Оцени тази статия:

Представете си, че току-що завършвате училище и трябва да започнете да работите без никакъв стаж и никаква квалификация. Криза е и работните места са все по-ограничени, а ресурсите Ви – все по-оскъдни. Търсите каквато и да е работа и започвате да се отчайвате, като вече сте готов да вършите каквато и да е работа и за колкото и да е пари, просто, за да имате някакви доходи. В крайна сметка попадате на обява за работници, на която бихте могли да отговорите. Срещате се с работодателя и наистина се оказва, че задълженията не изискват особена квалификация и образование и Вие най-после имате шанс да работите, пък и да натрупате стаж за по-добра работа в последствие. Договаряте се за заплатата и въпреки че тя не е много голяма, все пак сте доволен, че най-после можете да припечелите нещо.

Ето тук се появява Вашият „защитник” – държавата – който смята, че трябва да защитава Вашите интереси и да определи „справедливата” цена на труда Ви, за да не Ви експлоатират. Това е така наречената минимална заплата, която работодателят е длъжен да Ви плати, независимо как той или Вие самият оценявате своя труд. И въпреки че Вие не се чувствате експлоатиран и за Вас е по-важно да натрупате малко стаж и опит,  това просто няма как да стане, ако минималната работна заплата е по-висока от оценката на работодателя за вашия труд.

В този случай работодателят ще предпочете да не Ви наеме, защото производителността Ви не е толкова висока, колкото цената на труда Ви. Тогава работодателят има две опции – или да наеме някой с по-висока производителност или просто да закрие работното място.

Ако все пак и Вие, и работодателят не се съобразите с това изискване, можете да работите неформално. Това отново означава разходи за Вас и работодателя по търсене на начини за заобикаляне на законодателството и загуба на данъци и осигуровки върху вашия труд за държавата.

Ако предложението за увеличаване на минимална заплата до 270 лв. се случи сега, същият сценарий чака 420,000 наети лица[1] или почти 20% от заетите в България, както и всички нискоквалифицирани работници, които ще навлязат в бъдеще на пазара на труда. Вярно, че зад тези цифри се крие и широкоразпространената практика за официално плащане на минимално изискуемия осигурителен праг (който за някои професии съвпада с минималната заплата) и доплащането на договорена горница „на ръка", но все пак значителна част от населението получава действително минималната работна заплата.

И въпреки, че лозунгите за защита на доходите на хората, намаляването на експлоатацията и повишаването на жизнения стандарт на пръв поглед звучат примамливо, несъответствията, които донасят, водят единствено до по-висока безработица и разширяване на сивата икономика. Всъщност, колкото по-ниска е минималната работна заплата, толкова по-малки са изкривяванията на пазара.

И ако още се съмнявате, помислете какво би се случило, ако минималната работна заплата се увеличи до хиляда лева, например. Някои фирми ще фалират, защото няма да могат да плащат на работниците си, някои – ще преместят бизнеса си в друга държава, трети – ще преминат в сивия сектор. Резултатът за работниците ще бъде подобен – уволнени или в сивата икономика.

И всичко това, защото някой е спуснал „отгоре” минималната цена на труда на 7 млн. души, независимо от техните желания и възможности. А Вие засегнати ли сте от минималната работна заплата?      

 


[1] Според разчетите на НОИ, увеличението на минималната работна заплата от 1 юли 2010 г. от 240 на 270 лв. ще засегне около 420 хиляди работещи, които в момента се осигуряват на доход под 270 лв.