Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Видео: Неравенството във възможностите в България – разрези, оценка и възможни решения

Автор: ИПИ / 17.12.2021
Оцени тази статия:

|ПЪЛЕН ЗАПИС ОТ СЪБИТИЕТО|

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) работи по дългосрочно усилие за анализ на причините за бедността и неравенството във възможностите, както и за оценка на ефективността на социалните помощи и услуги в България[1]. В условията на нова политическа реалност ИПИ стартира поредица от публични обсъждания, които да отговорят на новите предизвикателства и да намерят работещи решения за социалната политика в страната.

Първото публично обсъждане (виж видеото тук) се проведе на 27 октомври 2021 г. и се фокусира върху ефективността на социалното подпомагане в страната и възможните решения в рамките на предстоящата дискусия за държавния бюджет за 2022 г. Екипът на ИПИ представи изчисления и възможни сценарии за промяна по отношение на социалните трансфери с доходен критерий – месечните социални помощи за ниски доходи и целевите помощи за отопление.

Второто обсъждане (виж видеото тук) се проведе на 16 декември 2021 г. ИПИ представи задълбочен анализ на неравенството във възможностите в България. Докладът разглежда неравенството във възможностите с най-различни разрези и в множество сфери, в т.ч. в образованието, здравето, жилищните условия и т.н. На база данните и изводите от доклада бяха обсъдени средносрочните предизвикателства пред социалната политика в страната, които имат отношение и към дискусията за държавния бюджета за 2022 г.  

Докладът за неравенството на възможностите ще бъде официално публикуван в следващите дни на страницата на ИПИ.

 


[1] Публичното обсъждане е по проект „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги”, който се изпълнява от ИПИ с финансова подкрепа в размер на 193 541 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да повиши знанието и разбирането за неравенството във възможностите, ефективността на социалните трансфери и социалните услуги на местно ниво, както и да провокира дебат за цялостна промяна в социалната политика в България. Страница на проекта: socialchangebg.info

Видео: Неравенството във възможностите в България – разрези, оценка и възможни решения