Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Ваньо Танов пред бюджетната комисия

Автор: Михаил Андреев / 28.01.2011
Оцени тази статия:

В средата на седмицата директорът на Агенция Митници Ваньо Танов бе изслушан от комисията за вътрешен ред и сигурност в парламента по въпроса са изнесените разговори. Ден по-късно той представи постигнатите годишни резултати от агенцията пред депутати от комисията по бюджет и финанси. Изслушването провокира засилен медиен интерес в очакване на обяснението на митниците за проблемите с ширещата се контрабанда на акцизни стоки. От представените данни за изпълнението на приходите през 2010 г. стана ясно, че митниците са постигали ревизирания си годишен план от 6.6 млрд. лв., дори има минимално преизпълнение от 0.1%. На пръв поглед много добро постижение, което на този етап гарантира поста на Танов като шеф на митниците. Неотдавна такова условие бе поставено от премиера. Интересно е, че това, което е изиграло ролята на спасителен пояс за митничар номер едно, са единствено високите цени на суровините на международните пазари. Това е основната причината за отчетения ръст от 21.8% (520 млн. лв.) на приходите от ДДС от внос спрямо 2009 г. (митницата събира ДДС само при внос от трети страни), при отчетен спад на физическите обеми от 3.1% на годишна база през 2010 г. Средните цени при внос са нараснали с 24%, като при най-масовата група, горива цените са нараснали дори повече с 34%.

Не така стоят нещата при акцизите, където инфлацията не може да помогне. Годишното изпълнение на приходите е 3,568 млн. лв. - 91.5% от плана или с 332 млн. лв. по-малко от предвидените 3,900 млн. лв. Съпоставени с 2009 г. намалението с 276.5 млн. лв. (7.2%). Следва да се уточни, че актуализацията на бюджета в средата на миналата година засегна в голямата си част именно понижение на очакваните приходи от акцизи. Ако съпоставим постъпленията с първоначалния бюджетен план, който прогнозираше 4,580 млн. лв. приходи заради повишението на ставките средно с около 40%, ще видим че загубата е точно 1 млрд. лв. Е, резултатите, а и действията на правителството със сигурност доказват едно – решението за шоково повишение на акцизните ставки за цигарите бе грешно и имаше обратен ефект. Нека си припомним как беше мотивирано това действие. Докладът към законопроекта на бюджета за 2010 г. гласи следното: „Повишението е част от поетите ангажименти по договора за присъединяване с ЕС и е направено с оглед политиката за опазване на общественото здраве, както и защита на фискалния интерес”. Нито едно от трите, иначе смислени основания, не се материализира. Първо, повишението е част от ангажиментите, но изборът да прескочим една стъпка от повишението бе изцяло на финансово министерство. Обратно на политиката за опазване на здравето, пушачите не само не спряха да пушат[1], но и се снабдяват с фалшиви цигари, които според Танов нанасят значително по-големи щети на здравето от легално произведените. А защитата на фискалния интерес не се нуждае от коментар. Самият Танов каза, че приходите от акцизи са били прогнозирани механично и прекомерното увеличение е било грешка от страна на правителството, което се опита да поправи с ревизията на бюджета.

Изводите, които направи директорът на митниците, не бяха изненада за никой. Разбира се, разминаването на резултатите от очакванията са често явление и ще продължи да бъде. Най-тревожното обаче е затвърждаването на мнението, че държавата е безсилна пред един сериозен проблем. Контрабандата на цигари се е превърнала в по-доходоносен бизнес от този с наркотиците, признава директор на приходна администрация в държава членка на ЕС! За мащабите на тази индустрия говорят и факти, представени от Танов: в 47% от населените места в България няма легитимни продавачи на легитимни цигари; печалбата от един тир с контрабандни цигари, внесени за продажба в България, е по-голяма от загубите за контрабандистите от залавянето на други три тира; всяка трета изпушена цигара през 2010 г. е била контрабандна. В същото време отговорните институции продължават да си прехвърлят топката, както самият Танов обясни, че едва сега ще се актуализират споразумения между АМ и МВП за сътрудничество. Такива са сключени още в периода преди присъединяване на България към ЕС, а от тогава са настъпили значителни изменения по отношение на изискванията на граничния и митнически контрол.

 

Този коментар е осъществен благодарение на щедрата подкрепа на Foundation Open Society Institute (OSI-ZUG). Съдържанието е отговорност на авторите и не ангажира позицията на OSI-ZUG.

Настоящият коментар е част от проект “Better Governance in Bulgaria”.

 


[1] Виж Севдана Дочева, „Забрана на тютюнопушенето- да, да, ама не (или непоследователността на една политика)”, бюлетин „Преглед на стопанската политика”, брой 511.